Cem Dergisi’nin Sunumuyla Alevilik’te İnançlar


DEMİR A. İ. , ŞANLI Y.

E-MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.51-76, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : E-MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.51-76

Abstract

ALEVISM'S CONTEXT, CONCEPTS AND HISTORY PRESENTED IN JOURNAL OF CEM

This article is about the history of Alevism presented in Journal of Cem. In this context, concepts, sources and historical people related to Alevism were also discussed. Following the concepts of Alevism, Bektashism and Redoubt, Shamanism, Central Asian culture, Islam and Anatolian culture as well as oral and written sources which conveyed Daily delivery are handled. The Islamicization of the Turks, the Muslimization of Anatolia, the Seljuks, the Mongols, the Ottomans and the Safavids and the Alevi relations after the development of the Republican period has been processed. Approach style to historical people as Ali, Fatima, Hasan, Huseyin, Ahmet Yesevi, Haci Bektash-i Veli, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Yunus Emre, Mevlana and Ataturk were given. As a result of this study, it has been determined that there is a strong lack of resources about history and people and a presence of mythological narration.

Bu makale Cem Dergisi’nde sunulan Alevilik tarihini konu edinmiştir. Bu kapsamda Alevilikle ilgili kavramlar, kaynaklar ve tarihi kişiler de ele alınmıştır. Alevilik, Bektaşilik ve Kızılbaşlık kavramlarının ardından Aleviliği oluşturan Şamanizm, Orta Asya kültürü, İslam ve Anadolu kültürü yanında günümüze ulaştıran sözlü ve yazılı kaynaklar ele alınmıştır. Türklerin İslamlaşmasından Anadolu’nun müslümanlaşmasına, Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar ve Safeviler ile Alevi irtibatının ardından Cumhuriyet dönemi gelişmeleri işlenmiştir. Tarihi şahsiyetler olarak Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Yunus Emre, Mevlana ve Atatürk’e yaklaşım tarzı verilmiştir. Öne çıkan sonuç olarak tarih ve kişiler hakkında sağlam kaynak yoksunluğu ve mitolojik anlatımın belirginliği olarak tespit edilmiştir.