Türkiyede dağılım gösteren tatlı su ıstakozu türlerinin (Astacus leptodactylus, Austropotamobius torrentium) ve alttürlerinin PCR-RFLP yöntemiyle tanımlanması


KALAYCI G., AKHAN S.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes