An Architectural Examination on Public Buildings in Rize Central District


Akar M.

IArcSAS” 1. Uluslararası Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu / 1st International Architectural Sciences and Applications Symposium” (IArcSAS) , Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Isparta
  • Country: Turkey

Abstract

Rize, özgün karakterini korumuş yerel mimarisiyle önde gelen şehirlerimizdendir. Bu nedenle de

geleneksel konut mimarisine olan ilgi şehir merkezindeki güncel mimari örneklerini gölgede bıraktığı

söylenebilir. Literatürdeki bu eksikliği tespit edip Rize ili Merkez ilçesinde son yıllarda belirli üsluplarla

yapılmış olan kamu yapıları mimarisi üzerine bir analiz yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda,

yaklaşık yirmi kamu yapısı incelenmiş olup yapıların mimari üslup özellikleri ve yapım sistemleri

hakkında genel bir çerçeve çizilmiştir. Bu araştırma kapsamında ilkokul, lise, üniversite, kütüphane gibi

eğitim binalarının yanı sıra cami, stadyum, sosyal tesis, yurt, emniyet müdürlüğü, postahane gibi çeşitli

kamu binaları da incelenmiştir. Bu yapıların Doğu Karadeniz Bölgesi geleneksel konutlarında temel

yapı malzemeleri olan ahşap ve taşın birlikte kullanılmasıyla oluşturulan yapım tekniğini yansıtan

benzer niteliklerde cephe düzenlemelerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Rize’nin geleneksel

mimarisine öykünme çabasında olan bu yapıların, devlet eliyle yapılmış olması dikkat çekicidir.

Kuşkusuz politikanın mimari üzerindeki hegemon etkisi bu yapıların tasarım kararlarında da

izlenebilmektedir. Çalışmada toplanan görseller yardımıyla ilgili yapılara ait mimari özelliklerin

sistematik olarak tablolaştırılması yöntemiyle bir analiz yapılması öngörülmüştür. Bu çalışmanın,

Rize’nin güncel mimari literatürüne önemli bir katkı yapacağı düşünülmektedir.

Özetle Rize geleneksel mimari izlerinin günümüz mimarisine yansımaları ve bu eğilimle ortaya konan

Rize Merkez ilçedeki kamu yapılarının mimari biçim dilleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rize Merkez ilçe, Kamu yapısı, Güncel mimari, Cephe özellikleri, Yerellik,

Geleneksel mimari yansımaları.