A comparative analysis of Trabzon and Samsun Fish Markets Records Between 2013 and 2021


MAZLUM R. E., NADIR SEMERCIOGLU R. S.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.2, pp.176-182, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study reports that the annual amounts of fishes which are marketing in Trabzon and Samsun fish market between 2013 and 2021. It was determined that 14 species were traded in Trabzon fish market and 21 species were traded in Samsun fish market. When the marketed species were analyzed according to their source, it was determined that about 93% of Trabzon was obtained by hunting and 7% by aquaculture and in Samsun was about 91% by fishing and 9%from aquaculture. Anchovy (43.7%-71.2%) was the most marketed species in Trabzon and Samsun fish markets during the years the records were examined, followed by horse mackerel, bonito and whiting. According to the fish market records, the percentage of these four species varies between 70.8% and 94.1% over the years. The average product quantity between 2013 and 2021 was found as 6145.3 tons ± 1783.2 for Trabzon fish market and 10008.7 tons ± 1495,8 for Samsun fish market. Between 2013-2021, when the contribution of 2 wholesale fish markets fishing production to the Eastern Black Sea regions fishing production was 10.2±3.44%, was 5,41±0.93% in of total fish trade in Black Sea region. The highest contribution of these two fish markets was in 2018 (16.22%), and this rate was 12.4% in 2021.
Bu çalışmada 2013-2021 yılları arasında Trabzon ve Samsun balık hallerinde pazarlanan balıkların yıllık miktarları rapor edilmektedir. Trabzon balık halinde 14 türün, Samsun balık halinde ise 21 türün işlem gördüğü belirlenmiştir. Pazarlanan türler kaynaklarına göre incelendiğinde, Trabzon'da yaklaşık %93'ünün avcılık ve %7'sinin yetiştiricilik yoluyla, Samsun'da ise yaklaşık %91'inin avcılık ve %9'unun yetiştiricilik yoluyla elde edildiği tespit edilmiştir. Kayıtların incelendiği yıllar içerisinde Trabzon ve Samsun balık hallerinde en fazla pazarlanan tür hamsi (%43,7-%71,2) olup bunu takip eden türler istavrit, palamut ve mezgittir. Balık hali kayıtlarına göre bu dört türe ait yüzdelik dilim yıllar içerisinde %70,8 ile %94,1 arasında değişmektedir. 2013-2021 yılları arasında Trabzon balık hali için ortalama ürün miktarı 6145,3 ton ± 1783,2; Samsun balık hali için ise 10008,7 ton ± 1495,8’dir. 2013-2021 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesi avcılık üretimine iki balık halinin avcılık üretimine katkısı %10,2±3,44 iken Karadeniz Bölgesi’ ne katkısı %5,41±0,93’tür. Bu iki balık halinin en yüksek katkısı 2018 yılında (%16,22) olup, 2021 yılında bu oran %12,4'dür.