Evaluation of the Mission and Vision of Environmentally Friendly Accommodation Facilities in terms of Global Sustainable Tourism Criteria


Creative Commons License

Acuner E., Ergin E.

The Journal of International Scientific Researches, vol.6, no.3, pp.349-361, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: The Journal of International Scientific Researches
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.349-361
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to calculate and reveal the distribution of the expressions contained in the missions and visions of environmentally friendly accommodation facilities with data, so that they are located depending on the main areas of sustainable tourism criteria. The theoretical background of the study is based on attribution theory. Content analysis scanning method was used in the study. The universe of the study is accommodation facilities with an environmentally friendly facility label located in Turkey. There are a total of 478 environmentally friendly accommodation facilities (Green star facility). The internet sites of the facilities included in the list of” environmentally sensitive facilities " were visited between 07.04.2020 and 16.04.2020. According to the data obtained in the study, it is observed that the mission and vision definitions of the accommodation facilities in general cannot be reached. In the mission and vision sentences that can be achieved, only words and concepts were considered and distributed, taking into account the criteria for Sustainable Tourism. Considering the concept and word distribution, environment and sustainable management, which are among the sustainable tourism criteria, are more frequently mentioned. Accommodation facilities should pay more attention to these activities in order to maintain success in an environment that is constantly changing and increasing the intensity

Bu çalışmada, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin misyon ve vizyonlarında yer alan ifadelerin sürdürülebilir turizm kriterleri temel alanlarına bağlı olarak ne şekilde yer aldığı dolayısıyla dağılımlarının verilerle hesaplanması ve ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın teorik alt yapısı atfetme teorisine dayandırılmaktadır. Çalışmada içerik analizi tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evreni Türkiye’de bulunan çevreye duyarlı tesis etiketine sahip konaklama tesisleridir. Toplam 478 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (yeşil yıldızlı tesis) bulunmaktadır. “Çevreye Duyarlı Tesisler” listesinde yer alan tesislerin internet siteleri 07.04.2020 ile 16.04.2020 tarihleri arasında ziyaret edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda konaklama tesislerinin genelinin misyon ve vizyon tanımlarına ulaşılamadığı görülmektedir. Ulaşılabilen misyon ve vizyon cümlelerinde sürdürülebilir turizm kriterleri dikkate alınarak sadece kelime ve kavramlar ele alınıp dağılımı yapılmıştır. Kavram ve kelime dağılımına bakıldığında sürdürülebilir turizm kriterlerinden olan çevre ve sürdürülebilir yönetime daha çok değinilmektedir. Sürekli değişen ve rekabet şiddetinin arttığı bir ortamda her daim başarının da sürdürülebilmesi için konaklama tesisleri bu faaliyetlere daha çok dikkat etmesi gerekmektedir.