Eksudatf Tonsillit Ayırıcı Tanısı: Enfeksiyöz Mononükleoz Olgusu


ÖZDEMİR AL S., İLGAR T., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A. , GÜLER Z.

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.557-558

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.557-558