TANZİMAT DÖNEMİNDE KADINLARIN ÖZGÜRLEŞEMEME SORUNU VE DEVLETİN MÜDAHALELERİ: OSMANLI DEVLETİ’NDE OTORİTER MODERNLEŞME


Creative Commons License

Koçak B., Ozbeden S.

in: Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Siyaset, Muharrem Dogan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.209-223, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Siyasal Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.209-223
  • Editors: Muharrem Dogan, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Tanzimat dönemi, Osmanlı Devleti’nin geleneksel toplum yapısındaki radikal deiimlerin balangıcı kabul edilmektedir. Osmanlı’da modernleme ve bu radikal deiim hareketleri kendiliinden ortaya çıkmamıtır, bu deiiklikler Batı karısında geri kalmanın getirdii zorunlu bir süreçtir. Osmanlı Devleti, birçok kez çaa ayak uydurma giriiminde bulunmutur. Bu giriimlerin bir kısmı imparatorluun bazı sorunlarının çözülmesini salasa da bir kısmı ve hatta çou, halk arasında tepkiyle karılanmış ve kabul edilmemitir. Osmanlı Devleti, geleneksel yapısını koruyarak yeni dünya artlarının getirdii yeniliklere ayak uydurmaya çalımıtır. Bu zıtlık aynı anda yürütülmeye çalıılmış ancak modern yapıların benimsenmesini zorlatırmıtır. Bu noktada II. Mahmut, öngörülen yeniliklerin yanında, eski yapıların da korunması fikrine karı ıkmıtır. Yeni yapıların eskileriyle birlikte varlıını sürdürmesinin karıtlık yaratacaı gerekçesiyle, yeni bir düzenin getirildii kurumlarda eskiyi hatırlatacak ne varsa kaldırılması konusunda talimatlar vermitir (Berkes, 2003: 240). Bu sayede, yeni düzenlemelerin toplumsal ta‐ banda daha hızlı yayılacaını düünmütür. Ayrıca, II. Mahmut, köklü dei‐ şimler yapılırken önce toplumun desteinin alınmasına önem vermitir. Böy‐ lece tepeden inme bir yenilik silsilesi deil, toplumun yararına bir yenilik politikası yürütülmesi hedeflenmitir.

Yönetimi ilgilendiren reformlar, toplumsal yaama da nüfuz etmitir ve ister istemez geleneksel toplum normlarında da deiimlere neden olmutur. Bu deiimlerden biri, Müslüman ehirli kadının toplumsal konumunda olmutur, en azından bu konu tartımaya açılmıtır. Sosyal ve hukuki alanda olduu gibi kadının toplumsal konumunun yükseltilmesi konusunda da muhafazakâr bir modernleme tercih edilmitir (Avcı, 2007: 3).

“Kadın” meselesi, Tanzimat’tan Merutiyet’e, modernleme yanlıları ile gelenekleri olduu gibi korumak isteyenler arasında her zaman bir tartıma konusu olmutur. Muhafazakâr çevreler, kadınlarla ilgili taleplerin toplumun manevi deerlerine bir saldırı olduunu düünmekte ve kadınerkek ilikilerinin eriata uygun olarak devam etmesi gerektii görüündedir. Modernleş‐ me yanlıları ise kadının toplumdan dılanmasının ve ev içine hapsedilmesinin geri kalmanın asıl sebeplerinden olduu görüündedir ve kadının sosyal ha‐ yata katılması gerektiini savunmaktadır. Dönemin kadın meselesi, bu tartış‐ malar etrafında ekillenmitir (Kaplan, 1999: 472).

Bu bölüm kapsamında Osmanlı modernlemesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Tanzimat Döneminde Türk kadının konunu, Türk kadının sosyal ve kültürel yapısı ve son olarak da Osmanlı kadın hareketiyle Türk kadının elde ettii toplumsal statü ele alınmıtır.