The Relationship Between Coronaphobia and Resilience in Nurses


PEKMEZCİ H., CUVALCI B., AKBAL Y., KEFELİ ÇOL B., Genç köse B.

Sağlık ve Toplum, vol.33, no.2, pp.191-201, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.191-201
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the factors affec- ting the coronaphobia experienced by nurses during the COVID-19 pandemic period and their level of resillience and the relationship between them. Materials and Method: This descriptive and correlational study was conducted with nurses working in two hospitals in Rize province between June and August 2020. The data of the study were collected with the “Personal Information Form”, “The Fear of COVID-19 Scale” and “Brief Resilience Scale”. Results: A positive correlation was found between age and the mean score of the “The Fear of COVID-19 Scale” in nurses. The mean to- tal score of the “The Fear of COVID-19 Scale” was higher in nurses who were married and had been working for 16 years or more. The mean total score of the “Brief Resilience Scale” of nurses working in intensive care is higher than nurses working in the ward. A positi- ve correlation was found between the mean scores of the “The Fear of COVID-19 Scale” and “Brief Resilience Scale”. Conclusion: This study will provide a basis for preparing interven- tions to improve the current health systems by revealing the coro- naphobia and recovery situations of nurses during the COVID-19 pandemic.
Amaç: Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemi döneminde hemşirelerin yaşadıkları koronafobi ve kendilerini toparlama düzeylerini etkileyen faktörleri ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan bu çalışma 2020 Haziran-Ağustos ayları arasında Rize ilindeki iki farklı hastanede çalışan hemşireler ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “COVID-19 Korku Ölçeği” ve “Kısa Kendini Toparlama Gücü Ölçeği” ile toplanmıştır. Bulgular: Hemşirelerde yaş ile “COVID-19 Korku Ölçeği” puan ortalaması arasında pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Evli, 16 yıl ve daha uzun süredir çalışan hemşirelerin “COVID-19 Korku Ölçeği” toplam puan ortalamaları daha yüksektir. Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin, serviste çalışan hemşirelere göre “Kısa Kendini Toparlama Gücü Ölçeği” toplam puan ortalamaları daha yüksektir. “COVID-19 Korku Ölçeği” ve “Kısa Kendini Toparlama Gücü Ölçeği” puan ortalamaları arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırma, hemşirelerin COVID-19 pandemi sürecinde karşılaştıkları koronafobi ve kendini toparlama durumlarını ortaya koyarak mevcut sağlık sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin hazırlanmasında temel oluşturacaktır.