Analysis of Paris Memorandum Control Data in the Context of Port States (2016-2018)


Creative Commons License

Şanlıer Ş.

Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, vol.16, no.1, pp.477-489, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilen Paris MoU liman devleti denetimlerine odaklanılmıştır. Paris MoU üyesi otoriteler, 1 Ocak 2016’dan 31 Aralık 2018’e kadar olan süreçte toplamda 50.680 adet denetleme gerçekleştirmiştir. Bu denetlemelerde tutuklanan toplam gemi sayısı 1.944’dür. Bu sayı, toplam denetlemelerin %3,91’ine karşılık gelmektedir. İncelenen üç yıllık süreç içerisinde tespit edilen eksiklik sayısı ise 8.765 gibi oldukça büyük bir rakamdır. 2016-2018 yılları arasında en fazla denetim yapan üç liman devletinin Rusya, İtalya ve Yunanistan olduğu belirlenmiştir. Bu otoritelerin denetlenme yüzdesi ortalamaları sırasıyla; %20,17, %11,31 ve %9,18 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde bu üç liman devletinin tutuklama oranları da diğer devletlerden daha yüksek bulunmuştur. İncelenen süreçte en büyük yüzdeye sahip olan eksiklik türleri sırasıyla; yönetim (%24,13), güvenlik & yangın teçhizatları (%23,55), ekipman & makine (%20,75), seyir & iletişim (%14,90), sertifikalar (%5,65), çalışma & yaşam (%5,44) koşulları stabilite & yapı (%4,03) ve gemi & kargo operasyonları (%1,54) başlıkları altında yer almıştır. Tutuklanmalar üzerinde etki yüzdesi büyük olan eksiklik türleri ana başlıklarının altında yer alan alt başlıkların belirlenmesi sürecinde; ISM, yangın tatbikatı, acil durum yangın pompası-boruları, can kurtarma botları-muhteviyatı, yangına dayanıklı bölümlerdeki yangın kapıları-açıklıkları, haritalar, notik neşriyatlar, ışıklar-şekiller-ses sinyalleri, makine dairesinin temizliği, yardımcı makinalar, balast-yakıt-diğer tankları ve acil durum güç kaynağı-acil durum jeneratörü ile ilgili eksikliklerin tutuklanmalara sebep olan ana nedenler olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, Paris MoU denetlemeleri özelinde gerçekleştirilen bu çalışmada, tutuklanmaların ana sebepleri ile sözleşmeler arasında kurulan bağlantı Paris MoU denetimlerinde gemilerin daha ziyade SOLAS, STCW 78 ve ILO sözleşmelerine uyum konusunda daha fazla zorlandıklarını göstermiştir.

This study focuses on the Paris MoU port state control inspections carried out between 2016-2018. Paris MoU member authorities carried out 50,680 inspections in total from January 1, 2016 to December 31, 2018. In these inspections, the total number of detentions is 1,944. This number corresponds to 3.91% of the total inspections. The number of deficiencies detected in the three-year period examined is a very large number, 8,765. It was determined that the three port states that carried out the most inspections between 2016 and 2018 were Russia, Italy and Greece. The average inspection percentage of these authorities were calculated as 20.17%, 11.31% and 9.18%, respectively. Similarly, the detention rates of these three port states were found higher than other states. The deficiency types that have the largest percentage in the examined process are respectively management (24.13%), security & fire equipment (23.55%), equipment & machinery (20.75%), navigation & communication (14.90%), certificates (5.65%), working & living conditions (5.44%), stability & structure (4.03%) and ship & cargo operations (1.54%). In the process of determining the sub-headings under the main headings of the types of deficiencies with a high percentage of impact on detentions; ISM, fire emergency drills, emergency fire pumps / pipes, life boats / contents, fire doorsopenings in fire-resistant sections, charts, nautical publications, lights-shapes-sound signals, cleaning of the engine room, auxiliary machinery, ballast-fuel-other tanks and the deficiencies in the emergency power supply-emergency generator were found to be the main causes of detentions. In conclusion, in this study which was exclusively focused on the Paris MoU inspections, the connection between the Conventions and the main reasons of detentions was determined and found out that the Conventions to which ships had more difficulties to comply with in the Paris MoU inspections were SOLAS, STCW 78 and ILO Conventions