Perirenal Apse ile karışan, torasik anevrizma rüptürünün habercisi olarak "ses kısıklığı" görülen olgu sunumu


KOSTAKOĞLU U., GÜZELEL P. , ERTÜRK A. , HÜRSOY N.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey