Borçka Baraj Gölü’ndeki (Artvin) Tatlısu Kefali (Squalius orientalis Heckel, 1847)’nin Bazı Büyüme Parametreleri


Creative Commons License

Dedeoğlu Y., Yeşilçiçek T., Kalaycı F.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.38-53, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Borçka Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius orientalis Heckel, 1847)’nin bazı büyüme parametreleri incelenmiştir. Çalışma boyunca toplam 392 adet örnek elde edilmiştir. İncelenen tüm örneklerin boyları 14,1 cm ile 53,2 cm, ağırlıkları ise 28,08 -2267,00 g arasında dağılım göstermiş olup ortalama boy ve ortalama ağırlık sırasıyla 28,3±7,83 cm ve 364,35±353,86 g olarak hesaplanmıştır. Erkek bireylerin boyları ve ağırlıkları 14,1 cm – 46,0 cm ve 28,08 g–1325,98 g arasında dağılım göstermiş ve ortalama boyu 24,7±6,65 cm, ortalama ağırlığı ise 229,29±221,62 g olarak belirlenmiştir. Dişi bireylerin boyları ve ağırlıkları 15,4 cm–53,2 cm ve 37,84 g–2267,00 g arasında dağılım göstermiş olup ortalama boyu 30,1±7,73 cm, ortalama ağırlığı ise 432,08±386,25 g olarak hesaplanmıştır. İncelenen örneklerin boy-ağırlık ilişkileri sırasıyla; dişiler için W= 0,0035L3,369, erkekler için W=0,0058L3,216 ve tüm bireylerde W=0,0043L3,306 şeklinde hesaplanmıştır. Dişi, erkek ve tüm bireylerde büyümenin pozitif allometrik (b>3) olduğu belirlenmiştir. Pullardan yapılan yaş tespiti sonucunda yaş dağılımının 3 ile 16 yaşları arasında değiştiği belirlenmiştir. Yakalanan en küçük balığın 14,1 cm boyda ve 3 yaşında olduğu, en büyük balığın 53,2 cm boya sahip ve 16 yaşında olduğu tespit edilmiştir.