Türkiye’nin Temel Makro Ekonomik Değişkenlerinin Bütünleşme Dereceleri Üzerine Bir Araştırma


OLTULULAR S.

VIII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 24 - 25 May 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes