Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Bir Eğitim Gönüllüleri Kurumu: Rehber-i Teavün Cemiyet-i Hayriyesi

TURKISH STUDIES, vol.12, no.32, pp.423-432, 2017 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Activities of the Ottoman Red Crescent in jerusalem During the World War One

Florence 2018: Int’xxl Conference for Academic Disciplines, 26 - 29 June 2018

Aids For Poor Children’s Education in The Ottoman Constitutional Era (1908-1918)

International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, 20 - 23 June 2017 Sustainable Development

Bir Eğitim Gönüllüleri Kurumu: Rehber-i Teavün Cemiyet-i Hayriyesi

USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.313

Women’s Fashion in the Ottoman Constitutional Period (1908- 1918)

ATİNER 3rd International Turkey and Turkish Studies Conference, Atina, Greece, 27 - 30 June 2016, pp.63

Books & Book Chapters

Modernleşme Sürecinde Rize'de Eğitim

in: 19. Yüzyıldan Cumhuriyet'e Rize, Abdullah Bay,Resul Turan, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.117-141, 2021

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rize'de Rus Donanmasının Faaliyetleri ve Göçmenlerin Durumu

in: Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Muhacirlik, Veysel Usta, Editor, Serander, pp.174-188, 2021

Women’s Fashion in the Ottoman Constitutional Period (1908-1918)

in: Turkish Studies from Different Perspectives, Uydacı M., Editor, Athens Institute For Education And Research, Atina, pp.161-171, 2017

Osmanlı Hoşgörüsü

Timaş Yayınları, İstanbul, 2012

Other Publications