Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Kültürü Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Kültürü Ve Edebiyatı , Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Erciyes University, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı , Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  CHARLES PERCY SNOW'UN THE LIGHT AND THE DARK, THE NEW MEN ve CORRIDORS OF POWER ADLI ROMANLARININ MARKSİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Sustainable Development

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Angela Carter'ın Büyülü Oyuncakçı Dükkânı (The Magic Toy Shop) adlı romanında büyülü gerçekçilik Magic realism in Angela Carter's The Magic Toy Shop

  Ataturk University, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü Ve Edebiyatı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021ASSESSMENT AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

  Vocational Training , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • 2020How to Teach Receptive Skills Online

  Vocational Training , Recep Tayyip Erdoğan Ü. Yabancı Diller Y. Okulu/ Oxford University Press

 • 2020How to Teach Productive Skills Online

  Vocational Training , Recep Tayyip Erdoğan Ü. Yabancı Diller Y. Okulu/ Oxford University Press

 • 2020Kanada Yükseköğretiminden Örnek Uygulamalar/ YDYO Sohbetleri I

  Foreign Language , Recep Tayyip Erdoğan Ü. Yabancı Diller Y. Okulu

 • 2019Korrekshuns; More Than Words, Turning "Blah Blah" into "Rah Rah"

  Foreign Language , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • 2019Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • 2019Creating a Communicative Classroom

  Foreign Language , Recep Tayyip Erdoğan Ü. Yabancı Diller Y. Okulu

 • 2013Creative Teaching for Adults

  Foreign Language , The Lake School of English Oxford United Kingdom

 • 2012Academic Writing and Ielts Course (four weeks)

  Foreign Language , English Studio Language School/London