Güneydoğu Karadeniz Mikrobiyal Besin Zincirinde Mikrozooplankton Dinamiği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri (Yl), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Rıza Usta

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÜLGEN AYTAN