Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Gazzâlî'nin Siyaset ve Toplum Düşüncesi , İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyasal Bölümü, 2020

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, 2020 - Devam Ediyor

Kitap & Kitap Bölümleri