Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yönetim Bilimleri, Turkey

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2013 - 2017 Undergraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Gazzâlî'nin Siyaset ve Toplum Düşüncesi

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü