Education Information

Education Information

  • 2019 - Continues Postgraduate

    Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim) Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

  • 2000 - 2004 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey