Announcements & Documents

Diferansiyel Denklemler Ders Özetleri
Lecture Note
2/14/2024

Bu ders notu 2019-2023 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi kurumlarının farklı birimlerinde yürütülmüş olan Diferansiyel Denklemler derslerinin içeriğine uygun olarak öğrencilerin faydalanması adına hazırlanmıştır.  Ders kapsamında kullanılan kaynaklar temel alınarak her başlıkla ilgili içerik bir sayfaya sığacak şekilde özetlenmeye çalışılmış, derste ayrıntılı olarak çözülen örnekler genelde sadece sonuçları ile verilmiştir. Ders notunu hazırlarken kullanılan kaynaklar son kısımda verilmiştir.

Dif Denk Notu.pdf Creative Commons License

Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri Ders Özetleri
Lecture Note
2/13/2024

Bu ders notu 2023 Güz döneminde RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde yürütülmüş olan “MAT443 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri” dersinin içeriğine uygun olarak öğrencilerin faydalanması adına hazırlanmıştır.  Ders kapsamında kullanılan kaynaklar temel alınarak her başlıkla ilgili içerik bir sayfaya sığacak şekilde özetlenmeye çalışılmış, derste ayrıntılı olarak çözülen örnekler genelde sadece sonuçları ile verilmiştir. Ders notunu hazırlarken kullanılan kaynaklar son kısımda verilmiştir.

DDSÇY Notu.pdf Creative Commons License

Sayısal Analiz Ders Özetleri
Lecture Note
6/2/2023

Bu ders notu 2023 Bahar döneminde RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde yürütülmüş olan “MAT312 Sayısal Analiz” dersinin içeriğine uygun olarak öğrencilerin faydalanması adına hazırlanmıştır.  Ders kapsamında kullanılan kaynaklar temel alınarak her başlıkla ilgili içerik bir sayfaya sığacak şekilde özetlenmeye çalışılmış, derste ayrıntılı olarak çözülen örnekler genelde sadece sonuçları ile verilmiştir. Ders notunu hazırlarken kullanılan kaynaklar son kısımda verilmiştir. Dersin işlendiği dönemin hibrit eğitim ile yürütülmüş olması nedeniyle ilgili dönemde Sayısal Türev ve İntegral ile ilgili kısma çok az zaman kaldığı için ders notuna bu dölüm dahil edilmemiştir.

Sayısal Analiz Notu.pdf Creative Commons License

Olasılık Ders Özetleri
Lecture Note
4/12/2023

Bu ders notu 2022 Güz döneminde RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde yürütülmüş olan “MAT407 Olasılık” dersinin içeriğine uygun olarak öğrencilerin faydalanması adına hazırlanmıştır.  Ders kapsamında kullanılan kaynaklar temel alınarak her başlıkla ilgili içerik bir sayfaya sığacak şekilde özetlenmeye çalışılmış, derste ayrıntılı olarak çözülen örnekler genelde sadece sonuçları ile verilmiştir. Ders notunu hazırlarken kullanılan kaynaklar son kısımda verilmiştir.

Olasılık Notu.pdf Creative Commons License

Thesis Documents

Bir COVID-19 yayılımı modelinin stokastik davranışlarının incelenmesi
El, Ayak, Ağız Hastalığı Modelinin Rastgele Koşullarda İncelenmesi