Education Information

Education Information

  • 2021 - Continues Doctorate

    Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

  • 2016 - 2020 Postgraduate

    Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

  • 2012 - 2016 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey