Publications & Works

Articles Published in Other Journals

IMPROVEMENT OF TRANSPORTATION ROUTES IN MUNICIPALITIES BY DNA COMPUTATION METHOD

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.4, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Process of Research and Development in Management Information Systems Based on Data Mining of Articles

American Journal of Mobile Systems, Applications and Services, vol.5, no.1, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Shortest Path Detection Using Clonal Selection Algorithm for Erzurum Metropolitan Municipality

Mugla Journal of Science and Technology, vol.3, pp.138-142, 2017 (International Refereed University Journal)

Türkiye deki Üniversite Web Sayfalarının Performans ve Yüklenme Süreleri Açısından İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.3, pp.1123-1137, 2017 (Other Refereed National Journals)

BİLGİ SİSTEMLERİNDE OLUMSUZLUK SENARYOLARININYILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (2006-2015): ÇAYKUR ÖRNEĞİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.5, pp.1033-1056, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Different Types of Building Trust in E commerce of IT based Products

International Journal of Computer Science And Technology, vol.7, no.4, pp.201-204, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impact of Information Technology on Management in Small and Medium Industries

Journal of Telecommunications System Management, vol.5, no.3, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparative Study of Online Shopping by Users in Two Different Societies Case Study Erzurum Ataturk University and Tabriz Azad University

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, vol.6, no.11, pp.67-76, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

E Belediye Hizmetlerinde Farkındalığın Tespiti Zambak Projesi Özelinde Bir Araştırma Yalova Belediyesi Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.3, pp.217-233, 2015 (Other Refereed National Journals)

Organizasyonlarda Maliyet Tasarrufu Sağlayan Etkin Bir Strateji Sanallaştırma Teknolojisi

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.4, no.8, pp.46-56, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Comparison Between Public Private and University Hospitals in Terms of Online Web Services in Turkey

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.3, pp.1299-1311, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

E Government Adoption Among Citizens The Case Study of Health Care Workers in a Rural Turkish Hospital

Research Journal of Economics, Business and ICT, vol.8, no.3, pp.44-54, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Unobstructed Access to Information and Communication Technologies Services The Case of Turkey

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.2, pp.1567-1579, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentileri ve Bölüm Memnuniyeti Araştırması Atatürk Üniversitesi Örneği

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-11, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Effects Of Information Technology Supported Education On Strategic Decision Making An Empirical Study

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.24, pp.1134-1142, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de E Hazırlık ve E Devletleşme

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, no.1, pp.1-17, 2009 (Other Refereed National Journals)

Konutlardaki Dogalgaz Sisteminin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Arastırılması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.341-353, 2008 (Other Refereed National Journals)

E Devlete Etki Eden Faktörler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.457-468, 2008 (Other Refereed National Journals)

Belediyelerin Resmi Internet Sitesi Sahipliği İle Siyasi Partiler ve Nüfus Arasındaki İlişki

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, no.2, pp.63-78, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de E Devlet Güçlükleri

EKEV Akademi Dergisi, no.37, pp.27-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Belediyelerin Resmi İnternet Sitesi Sahipliği ile Gelişmişlik Arasındaki İlişki

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, no.2, pp.105-120, 2007 (Other Refereed National Journals)

Gelişmişlik Seviyeleri ve Nüfusa Göre Kaymakamlık ve İlçe Belediyelerinin İnternet Sitesi Sahipliklerinin Araştırılması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.279-290, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması

Ege Akademik Bakış, vol.7, no.2, pp.595-611, 2007 (Other Refereed National Journals)

İnternet te Etik İhlaller

EKEV Akademi Dergisi, no.11, pp.139-149, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayarlarda Program İcra Sürelerinin Kısaltılması çeviri

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, pp.13-28, 1992 (Other Refereed National Journals)

Erzurum Ticari İşletmelerinde Bilgisayar Kullanım Düzeyleri

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.379-391, 1992 (Other Refereed National Journals)

Kuyruk Teorisi çeviri

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, no.8, 1989 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Optimal Route Detection with DNA Computing for The Asymmetric Traveling Salesman Problem

6. International Management Information Systems Conference “Connectedness and Cybersecurity”, İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 2019

SHORTEST PATH DETECTION USING CLONAL SELECTION ALGORITHM FOR ERZURUM METROPOLITAN MUNICIPALITY

4th International Management Information Systems Conference (IMISC2017), İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.149

Optimal Route Detect Based On Genetic Algorithm for Erzurum Metropolitan Municipality

5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT 17), İstanbul, Turkey, 9 - 12 May 2017, pp.167-171

University Students Mobile Phone and Communication Device Preferences Changes Between 2011 2015

International Conference on Business and Economic Studies, Washington D.C., United States Of America, 25 - 27 February 2016, pp.134-158

Bilgi Sistemlerinde Olumsuzluk Senaryolarının Yıllara Göre Değişimi 2006 2015 Çaykur Örneği

2. Wirtschaftswissenschaftliches Forum: IT und Innovationsmanagement, Munich, Germany, 4 - 06 November 2015

İran da E ticaret

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.1065-175

Üniversiteli Gençlerin Mobil Ve Elektronik Ile Olan Iliskileri Üzerine Genel Bir Inceleme

International Conference of Interdisciplinary Studies, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 16 - 19 April 2015, pp.19

Organizasyonlarda Maliyet Tasarrufu Sağlayan Etkin Bir Strateji Sanallaştırma Teknolojisi

1st International Conference ”Business Administration and Corporate Social Responsibility”, Baku, Azerbaijan, 23 - 25 November 2012, pp.172-183

Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Şehirden ve Üniversiteden Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 20 October 2012, pp.273-290

Computer Usage of Small and Medium Sized Enterprises with Respect to Sectoral Range Evidence from Turkey

Challanges for Analysis of the Business and the Economy Scientific Conference, Berlin, Germany, 13 - 15 September 2012, pp.29-45

Spor Holiganizmine Karşı İzleyicilerin Bilgisayar ve Elektronik Aygıtlarla İzlenmesi

I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetim Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 15 October 2011, pp.611-627

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin E Devlet Algılayışlarının İncelenmesi

8th Knowledge, Economy Management Congress Proceedings, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.525-537

Üniversite Öğrencilerinin Yasal Olmayan Kopyalamalar İle İlgili Davranışları ve Düşünceleri

8th Knowledge, Economy Management Congress Proceedings, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.539-553

Bayburt Üniversitesi Sanayi İşbirliğinin Bölgesel Kalkınmaya Olası Etkilerinin İncelenmesi

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.497-505

Official Municipal Websites in Turkey A Cross Sectional Analysis

9th Annual International Digital Government Research Conference, Montreal, Canada, 18 - 21 May 2008

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemleri ve E Devlet Fırsatları

17. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2008

Books & Book Chapters

Bilgi Yönetimi İçin Sistemler ve Teknolojiler

in: Kurumsal Bilgi Yönetimi, Abdullah NARALAN, Abdulkadir ÖZDEMİR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Excel

İmaj Yayınevi, Ankara, 2015

Temel Bilgi Teknolojileri

İmaj Yayınevi, Ankara, 2010

Excel XP

Aktif Yayınevi, 2006