Asst. Prof. ABDULRAHMAN ACER


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Mysticism


Names in Publications: Abdurrahman Acer

Email: abdurrahman.acer@erdogan.edu.tr
Office Phone: +90 464 214 1120 Extension: 4651
Web: https://avesis.erdogan.edu.tr/abdurrahman.acer
Office: İLAHİYAT FAKÜLTESİ B-217
Address: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Metrics

Publication

35

Open Access

5

Education Information

2013 - 2019

2013 - 2019

Doctorate

Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İlahiyat/Tasavvuf, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

İBNÜ'L-ARABÎ TÂKİPÇİSİ OLARAK ABDURRAHMAN CÂMÎ VE ŞERHU FUSÛSİ'L-HİKEM'İ: TAHKİK VE İNCELEME

Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

2011

2011

Postgraduate

MESNEVİHAN ALİ FUAD EFENDİ'NİN CERİDE-İ SUFİYYE'DEKİ MAKALELERİ

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Persian

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Mysticism

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2012 - 2020

2012 - 2020

Research Assistant

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Research Assistant

Sirnak University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ARABIC I

Undergraduate

Undergraduate

SELECTED SUFI TEXTS

Undergraduate

Undergraduate

ARABIC I

Doctorate

Doctorate

MAIN SOURCES OF TASAVVUF AND FEATURES

Undergraduate

Undergraduate

SELECTED SUFİ TEXTS

Postgraduate

Postgraduate

METHOD IN THE RESEARCHS OF THE HISTORY OF SUFISM

Undergraduate

Undergraduate

RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE COURSE TEACHING

Postgraduate

Postgraduate

TASAVVUF LITERATURE

Undergraduate

Undergraduate

TASAVVUF 2

Undergraduate

Undergraduate

Controversial Sufi Issues

Undergraduate

Undergraduate

TASAVVUF 2

Postgraduate

Postgraduate

TASAVVUF LITERATURE

Postgraduate

Postgraduate

BASIC ISLAMIC SOURCES AND SUFISM

Undergraduate

Undergraduate

Controversial Sufi Issues

Articles Published in Other Journals

2012

2012

Çerkeşî Mustafa Efendi, Risâle fî Tahkiki’t-Tasavvuf

ACER A.

AAPS PHARMSCI , no.29, pp.233-235, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Mesnevîhan Ali Fuâd, Gaye ve Fezâil-i Aşk

ACER A.

AAPS PHARMSCI , no.28, pp.314-315, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Tasavvufta Ahlâklanma Sürecinin Mühim Bir Unsuru Olarak “Kanâat”e Farklı Bir Yaklaşım Denemesi

ACER A.

VI. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu. Ahlak ve İnşa Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 04 November 2022

2022

2022

Âdem'in Yitik Cennet'i: Bir Seyr u Sülûk Hikâyesi

Acer A.

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.69-70

2016

2016

FIKARAT TA ÖNE ÇIKARILAN KONULAR ÇERÇEVESİNDE HACE UBEYDULLAH AHRAR IN TASAVVUF ANLAYIŞI

Acer A.

ULUSLARASI BAHAEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDİLİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2016

2014

2014

TÂHİRU L MEVLEVÎ NİN TERCÜMELERİM İSİMLİ BİR YAZMA MECMUASI

Acer A.

2. UluslararasıTürk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, Tehran, Iran, 11 - 13 May 2014, pp.910-922 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2022

2022

Âdem'in Yitik Cennet'i: Bir Seyr u Sülûk Hikâyesi

ACER A.

in: Tüm Yönleriyle Sezai Karakoç: Edebiyat Düşüncesi, Şamlıoğlu Kemal, Tanyıldız Ahmet, Arslan Mustafa Uğurlu, Korkutan Mümtaz, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.17-26, 2022

2018

2018

Fütûhât-ı Medeniyye

Acer A., Ekici İ.

01 Yayınları, İstanbul, 2018

2016

2016

TEVHÎD VE SEYR U SÜLÛKE DÂİR FIKARÂT

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Abdurrahman Câmî’nin Hayâtının İlmî-İrfânî Vechesine Kısa Bir Bakış

Acer A.

in: MOLLA CÂMÎ'DE VARLIK -ED-DÜRRETÜ'L-FÂHİRE VE ŞERHLERİNİN TERCÜMELERİ İLE VARLIK DÜŞÜNCESİNE DÂİR İNCELEMELER-, ACER A., ÖÇAL Ş., Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.11-31, 2016

2014

2014

ŞERH İ RUBÂİYYÂT

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2014

2014

2014

TA RÎFÂT TASAVVUF ISTILAHLARI

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2019

2019

Çiştiyye

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.139-144, 2019

2019

2019

Molla Câmî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.66-69, 2019

2019

2019

İmâm-ı Rabbânî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.327-332, 2019

2019

2019

Sûfî Allahyâr

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.294-296, 2019

2019

2019

Zeynullah Resûlî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.513-517, 2019

2019

2019

Kalenderiyye

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.44-47, 2019

2019

2019

Ali Şir Nevâî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.254-257, 2019

2019

2019

Makam

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı İsam Yayınları, pp.329-331, 2019

2016

2016

EBÛ SAÎD ŞAH

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.369-370, 2016 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Rize ilahiyat dergisi

Committee Member

Scientific Refereeing

August 2023

August 2023

MEVZU – SOSYAL BILIMLER DERGISI

Other Indexed Journal

May 2023

May 2023

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

February 2023

February 2023

CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL

Journal Indexed in ESCI

September 2022

September 2022

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Şarkiyat Mecmuası

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

ATEBE

Other Indexed Journal

December 2021

December 2021

ATEBE

Other Indexed Journal

October 2020

October 2020

Rize ilahiyat dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

Rize ilahiyat dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

04 November 2022 - 05 November 2022

04 November 2022 - 05 November 2022

VI. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu: Ahlak ve İnşa

Attendee

Ağrı-Turkey

26 May 2022 - 28 May 2022

26 May 2022 - 28 May 2022

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu

Attendee

Diyarbakır-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey