Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şâtıbî’nin Aristo Mantığına Karşı Çıkış Gerekçeleri ve Alternatif Yöntem Teklifi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.14-46, 2019 (Other Refereed National Journals)

Şâtıbî’nin Aristo Mantığına Karşı Çıkış Gerekçeleri ve Alternatif Yöntem Teklif

Recep tayyip Erdoğan Üniversiteis İlahiyat fakültesi Dergisi, no.16, pp.14-46, 2019 (Other Refereed National Journals)

Şâtıbî’nin Aristo Mantığına Karşı Çıkış Gerekçeleri ve Alternatif Yöntem Teklifi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.14-46, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hanefî Mezhebinde İstikrâ: Usûlün Teşekkülü ve Küllî Kâidelerin Tesisi Bağlamında Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.65, pp.1350-1362, 2019 (Other Refereed National Journals)

HANEFÎ MEZHEBİNDE İSTİKRÂ: USÛLÜN TEŞEKKÜLÜ VE KÜLLÎ KÂİDELERİN TESİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.65, pp.1350-1362, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hanefî Mezhebinde İstikrâ: Usûlün Teşekkülü ve Küllî Kâidelerin Tesisi Bağlamında Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.65, pp.1350-1362, 2019 (Other Refereed National Journals)

OSMANLI ERKEN KLASİK DÖNEMİNDE TELİF EDİLEN FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDE MAKÂSDU’xxŞ-ŞERÎ’xxA

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, vol.11, no.22, pp.239-254, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

el Muvâfakât ın Fıkıh Usûlü Geleneğinde Takip Edilmemiş Olması Üzerine

İslâm Hukuku araştırmaları Dergisi,, no.15, pp.371-384, 2010 (Other Refereed National Journals)

İslâm Hukuk Metodolojisinde Aslî İbâha İçtihat ilişkisi Üzerine

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.85-96, 2009 (Other Refereed National Journals)

Fıkıh Usûlü İlminin Doğuşu ve Gelişimi

Oş Devlet Üniversitesi, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.83-90, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ehl i Hadis Ehl i Re y Ayrışması Fıkhî mi İtikâdî mi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.59-68, 2003 (Other Refereed National Journals)

İslâm Hukûku Açısından Akit Serbestisi Prensibi

Dini Araştırmalar, vol.5, no.3, pp.119-136, 2002 (Other Refereed National Journals)

Hanefi Mezhebi İçtihat Geleneğinin Tümdengelimci Yönü Üzerine

İslami Araştırmalar Dergisi,, vol.15, pp.283-290, 2002 (Other Refereed National Journals)

İslâm Hukuk Târihinde Maslahat Tanımları ve Bunların Analizi

İslâmî Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.1, pp.47-61, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Makasıd Teorisi Fıkıh UsÛlü Geleneğine Yeterince Katkı Sundu mu

İSLAM VE YORUM, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.115-130

Bir Osmanlı Fıkıh Usulcüsü Olarak Yusuf b Hüseyin el Kirmastî

OSMANLI’xxDA İLM-İ FIKIH, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2016

Giresun da Kalasik Cami Mimarisinin Yeniden Ortaya Çıkışının Manevî Arka Planı Üzerine

Çağımızda Cami Mİmarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Turkey, 18 - 19 November 2016, pp.280-286

Giresun özelinde Dini İrşatta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Dini İrşatta Sorun Analizi ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 29.01.2015, Giresun., Giresun, Turkey, 1 - 03 January 2015

Gürcistandaki Müslüman Azınlıkların Problemleri üzerine Bir Değerlendirme

Tarihte Ahıska Türkleri Sorunu: Dünü, Bugünü, Yarını,Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 November 2014

Ümmî Sinan da Dost KAvramı

Elmalının Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 September 2014

Giresun da Resmi Kayıtlara Savcılık ve Jandarma Yansıyan Suç Verilerinin Analizi

Dini İrşatta Sorun Analizi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 11 - 12 June 2014 Sustainable Development

Fetih ve İskan Döneminde Giresun Yöresinde Fakılar

Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini Hayat Sempozyumu, Giresun, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.78-83

Kırgızistan da Teoloji Öğretiminin Meseleleri

Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 May 2007, pp.322-334

Gelenekten Moderniteye Kazakistan da Müslüman Toplum ve Değerler Eğitimi

The International Conference the 15 th. Anniversary of Independence of Kazakhstan/Uluslararası Bağımsızlığının Onbeşinci Yılında Kazakistan Konferansı, Almati, Kazakhstan, 13 - 15 October 2006, pp.195-201

Books & Book Chapters

Şer'î Delillerin Teâruzu

in: Fıkıh Usulü, TALİP TÜRCAN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.499-516, 2019

Şer'î hükümlerin genel amaçları

in: islam hukuku, TALİP TÜRCAN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.229-242, 2019

ictihad ve taklid

in: islam hukuku, TALİP TÜRCAN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.243-258, 2019

hüküm çıkarma yöntemleri

in: İslam hukuku, TALİP TÜRCAN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.211-228, 2019

Şer’î Hükümlerin Genel Amaçları

in: Fıkıh Usûlü, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.495-497, 2019

İttifak Edilen Şer’i Deliller

in: Fıkıh Usulü, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.171-221, 2019

ŞER’Î HÜKÜMLERİN GENEL AMAÇLARI

in: İSLAM HUKUKU, TALİP TÜRCAN, Editor, GRAFİKER, Ankara, pp.229-242, 2019

HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

in: İSLAM HUKUKU, TALİP TÜRCAN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.211-228, 2019

İCTİHAD VE TAKLİD

in: İSLAM HUKUKU, TALİP TÜRCAN, Editor, GRAFİKER, Ankara, pp.243-258, 2019

ŞER’Î DELİLLERİN TEÂRUZU

in: FIKIH USÛLÜ, Talip Türcan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.499-516, 2019

mÜZAKERE aBDURRAHMAN HAÇKALI

in: KELAM İLMİ VE İSLAM HUKUKUNDA İÇERİK SORUNLARI, İLYAS ÇELEBİ- MURTEZA BEDİR, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.478-483, 2017

el-İz b. Abdisselâm’da Maslahat İçtihat İlişkisi

in: Makasıd ve İctihad, Ahmet Yaman, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi vakfı Yayınları, İstanbul, pp.285-306, 2017

İLGİLİ LİTERATÜR ÇERÇEVESİNDE MAKÂSID İCTİHADININ TARİHİ SEYRİ

in: MAKÂSID VE İCTİHAD, AHMET YAMAN, Editor, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.199-240, 2017