Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Entegre Raporlama İçerik Öğelerinin Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.303-326, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Entegre Raporlamanın Tarihsel Gelişimi ve Literatür Çalışması

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, vol.15, no.3, pp.1103-1121, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI PROJELERİNDE ÜLKE RİSKİNİN AZALTILMASI İÇİN FİNANSAL MODELLEMEYE DUYULAN İHTİYAÇ

I. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 December - 12 October 2019

Books & Book Chapters