Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Perception of Multigrade Classes Schools: Sociology of Personalized Learning

Hacettepe University Journal of Education (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi) , vol.36, no.2, pp.270-283, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

AN INVESTIGATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COMMUNICATION CENTER (MEBIM) ’xxALO 147’ (A SAMPLE OF RIZE PROVINCE)

Journal Of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.27, pp.3027-3037, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrenci Topluluklarının Toplumsallaşmada Yeri ve Önemi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İLMİ HABERLER (AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ), vol.1, pp.388-398, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

NARKOMANYA VE ONUN GENÇLERİN ŞEXSİYYETİNDE TÖRETDİYİ FESADLARIN PSİXOSOSİAL XÜSUSİYYETLERİ

azerbaycan diller üniversitesi, vol.2014, no.4, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

SOSYAL VE ASOSYAL DAVRANIŞLARIN TASNİFİ VE ÖZELLLİKLERİ

PSİKOLOJİ DERGİSİ (BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ), vol.1, pp.60-66, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

GENÇLERDE ASOSYAL DAVRANIŞIN BAZI PSİKOLOJİK HUSUSİYETLERİ HAKKINDA

AZERBAYCAN PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ HABERLERİ, vol.1, pp.289-293, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

GENÇLERDE ASOSYAL DAVRANIŞLARIN BAZI PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İLMİ HABERLER (AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ), vol.1, pp.301-308, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

SOSYAL VE ASOSYAL DAVRANIŞLARIN OLUŞUMU

İLMİ ESERLER, vol.1, no.2, pp.39-46, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

SOSİAL VE ASOSİAL DAVRANIŞLARIN GEZENESİ

Bakü Slavyan Üniveristesi- İlmi Eserler dergisi, vol.2013, no.2, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

sosaial ve asosial davranışların tipologiyası ve xüsusiyyetleri

psikxologiya jurnalı, vol.2013, no.4, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

MUASİR ŞERAİTDE GENCLERDE ASOSİAL DAVRANIŞIN BAZI SOSİAL-PSİXOLOJİ HÜSUSİYYETLERİ

AZERBAYCAN DİLLER UNİVERSİTETİ, vol.2013, no.4, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

GENCLERDE ASOSİAL DAVRANIŞLARIN BAZI PSİXOLOJİ XÜSUSİYYETLERİ HAQQINDA

AZERBAYCAN PEDAQOJİ UNİVERSİTET XEBERLERİ, vol.2013, no.4, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf ve aday sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programına bakışları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.184-197, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticileri Ve SözleşmeliÖğretmenlerin Görüşleri

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (Mebim) ‘’Alo 147’’ Üzerine Bir İnceleme (Rizeİli Örneği)

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018

Üniversite Yaşantısının Öğrencilerin Sosyal BecerileriÜzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Araştırma

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 June 2018

The perception of classroom teachers candidates upon the schools of united classes

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 June 2018,Baku,Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 27 - 29 June 2018, pp.28 Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin SaldırganlıklarınınAçıklanmasında Algılanan Sosyal Destek, Cinsiyet veYaşın Rolü

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 June 2018

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’xxe Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11 - 14 April 2018

”Öğretim Elamanlarının Derslerinde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, 11 - 14 April 2018

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’e Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1487

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’e Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1487

Öğretim Elamanlarının Derslerinde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri (Rize Örneklemi)

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.1, no.1776, pp.1515

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’e Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1487

"9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN YAŞLARINA , CİNSİYETLERİNE VE KARDEŞ SAYILARINA GÖRE ÇABUKLUK YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ"

IX. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ordu, Turkey, 13 - 15 October 2017, vol.1, no.1, pp.251

"9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN YAŞLARINA , CİNSİYETLERİNE VE KARDEŞ SAYILARINA GÖRE ÇABUKLUK YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ"

IX. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.250

Üniversite Öğrenci Topluluklarının Faaliyetlerinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.113