Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN INVESTIGATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COMMUNICATION CENTER (MEBIM) ’xxALO 147’ (A SAMPLE OF RIZE PROVINCE)

Journal Of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, sa.27, ss.3027-3037, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrenci Topluluklarının Toplumsallaşmada Yeri ve Önemi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İLMİ HABERLER (AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ), cilt.1, ss.388-398, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

NARKOMANYA VE ONUN GENÇLERİN ŞEXSİYYETİNDE TÖRETDİYİ FESADLARIN PSİXOSOSİAL XÜSUSİYYETLERİ

azerbaycan diller üniversitesi, cilt.2014, sa.4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL VE ASOSYAL DAVRANIŞLARIN TASNİFİ VE ÖZELLLİKLERİ

PSİKOLOJİ DERGİSİ (BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ), cilt.1, ss.60-66, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GENÇLERDE ASOSYAL DAVRANIŞIN BAZI PSİKOLOJİK HUSUSİYETLERİ HAKKINDA

AZERBAYCAN PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ HABERLERİ, cilt.1, ss.289-293, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GENÇLERDE ASOSYAL DAVRANIŞLARIN BAZI PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İLMİ HABERLER (AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ), cilt.1, ss.301-308, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SOSYAL VE ASOSYAL DAVRANIŞLARIN OLUŞUMU

İLMİ ESERLER, cilt.1, sa.2, ss.39-46, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SOSİAL VE ASOSİAL DAVRANIŞLARIN GEZENESİ

Bakü Slavyan Üniveristesi- İlmi Eserler dergisi, cilt.2013, sa.2, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

sosaial ve asosial davranışların tipologiyası ve xüsusiyyetleri

psikxologiya jurnalı, cilt.2013, sa.4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUASİR ŞERAİTDE GENCLERDE ASOSİAL DAVRANIŞIN BAZI SOSİAL-PSİXOLOJİ HÜSUSİYYETLERİ

AZERBAYCAN DİLLER UNİVERSİTETİ, cilt.2013, sa.4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENCLERDE ASOSİAL DAVRANIŞLARIN BAZI PSİXOLOJİ XÜSUSİYYETLERİ HAQQINDA

AZERBAYCAN PEDAQOJİ UNİVERSİTET XEBERLERİ, cilt.2013, sa.4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf ve aday sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programına bakışları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.184-197, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SINIF VE ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENENİLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAKIŞI

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (Mebim) ‘’Alo 147’’ Üzerine Bir İnceleme (Rizeİli Örneği)

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018

Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticileri Ve SözleşmeliÖğretmenlerin Görüşleri

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018

Üniversite Yaşantısının Öğrencilerin Sosyal BecerileriÜzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Araştırma

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Haziran 2018

Ortaokul Öğrencilerinin SaldırganlıklarınınAçıklanmasında Algılanan Sosyal Destek, Cinsiyet veYaşın Rolü

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Haziran 2018

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’xxe Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11 - 14 Nisan 2018

”Öğretim Elamanlarının Derslerinde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, 11 - 14 Nisan 2018

Öğretim Elamanlarının Derslerinde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri (Rize Örneklemi)

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, cilt.1, sa.1776, ss.1515

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’e Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1487

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’e Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1487

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’e Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1487

"9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN YAŞLARINA , CİNSİYETLERİNE VE KARDEŞ SAYILARINA GÖRE ÇABUKLUK YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ"

IX. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ordu, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.251

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN OKULA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, 11 - 14 Mayıs 2017

"9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN YAŞLARINA , CİNSİYETLERİNE VE KARDEŞ SAYILARINA GÖRE ÇABUKLUK YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ"

IX. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.250

Üniversite Öğrenci Topluluklarının Faaliyetlerinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.113

Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015, Atına, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, ss.1