Education Information

Education Information

  • 2006 - 2010 Undergraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

  • 2016 Postgraduate

    Diospyros kaki Yaprak ve Meyve Özütlerinin Gram (+) Replikatif DNA Polimeraz (PolC) Üzerine İnhibisyonunun Araştırılması

    Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji