Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2006 - 2010 Lisans

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2016 Yüksek Lisans

    Diospyros kaki Yaprak ve Meyve Özütlerinin Gram (+) Replikatif DNA Polimeraz (PolC) Üzerine İnhibisyonunun Araştırılması

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji