Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spontan Tümör Lizis Sendromu:Olgu Sunumu

20.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2018, ss.200

Sarılığın Nadir Paraneoplastik Nedeni Stauffer Sendromu:Vaka Sunumu

20.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2018, ss.204

Ender Paraneoplastik Etki:Meme Kanserinde Kırmızı Göz

20.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2018, ss.203

İleri Yaşta Tanı Alan Alkaptönüri Vakası

20.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2018, ss.177

Metastatik Prostat Ca Tanılı Hastada Lenfanjitik Yayılım

20.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2018, ss.196

Primer Psoas Apsesi:Olgu Sunumu

20.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2018, ss.202

Akut Fosfat Nefropatisi Olgu Sunumu

19.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017