Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Furkasyon perforasyonu bulunan üst birinci azı dişinde kanal yenileme tedavisi

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023

Dental travma görülen dişlerde farklı tedavi yaklaşımları: Vaka serisi

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.177-178

External rezorbsiyon bulunan üç kanallı mandibular 2. premolar dişte kanal tedavisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 01 October 2022

İki Farklı Vakanın MTA ile Apeksifikasyon Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Mardin, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.258-259

Endodontide Güncel Büyütme Sistemleri

Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Mardin, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.99-100

Endodontide İnatçı Patojen: Enterococcus Faecalis (Derleme)

ULUSLARARASI 2.DENTAL ORAL ENFEKSİYONLAR (2.DOİNF) ve 1.AĞIZ MİKROBİYOTASI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2022, no.25871641, pp.219-220

Dört Farklı Endodontik Döner Eğe Sisteminin Döngüsel Yorgunluk Açısından Karşılaştırılması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 25 November 2021, pp.163-164

COMBINED ENDODONTIC AND SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL ROOT RESORBTIONS: CASE SERIES

ISPEC 2nd International Health and Medical Sciences Conference, 18 - 19 September 2021

PARTIAL AMPUTATION USING MTA IN PERMANENT TEETH WITH IRRIVERSIBLE PULPITIS: CASE SERIES

ISARC 2.INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 11 September 2021

Komplike Kuron Kırığının Reataçman Tekniği ile Tedavisi: Olgu Sunumu

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 02 October 2021

MANAGEMENT OF FRACTURED INSTRUMENTS IN ENDODONTIC TREATMENT: CASE REPORT

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VI, 20 September 2021

Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavi Sonrası İyileşme Takibi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslarası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, 28 - 29 November 2020

ALTI KANALLI MAKSİLLER BİRİNCİ MOLAR DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Erciyes Üniversitesi Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi, 26 - 29 February 2020

Root Canal Treatment Of Mandibular First Molar With 5 Root Canals

TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi., İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Reattachment of Fractured Tooth Fragment by Using Glass-Fiber Post: A Case Report

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society., İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Books & Book Chapters

Pulpa Rejenerasyonunda Kök Hücre Uygulamaları ve Biyolojik Yaklaşımlar

in: GÜNCEL ORTODONTİ VE PEDODONTİ ÇALIŞMALARI, İlter Uzel,Muharrem Cem Doğan, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.287-297, 2021

İmmatür Genç Daimi Dişlerde Pulpal Tedavi Yaklaşımları

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Mayıs 2021 Cilt 3, PROF. DR. CEM EVEREKLİOĞLU,DR. ÖĞRETIM ÜYESI DUYGU SEVIM GÜLMEZ, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.20-34, 2021 Creative Commons License

GÜNCEL ELEKTRONİK APEKS BULUCU SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK APEKS BULUCULARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

in: GÜNCEL ENDODONTI VE RESTORATIF ÇALISMALARI , Oğuz Yoldaş, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.15-28, 2021

REJENERATİF ENDODONTİDE KANAL İÇİ MEDİKAMENT KULLANIMI

in: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Oğuz Yoldaş, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.13-24, 2020

Endo-Perio Lezyonlar

in: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Oğuz Yoldaş, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-9, 2020

Metrics

Publication

35

Project

7

Thesis Advisory

4