Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Turkish Language And Social Sciences Educatıon, Turkey

 • 2016 - 2018 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi / İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2014 - 2016 Associate Degree

  Ataturk University, Atauzem , İş Sağlığı Ve Güvenliği, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Socıal Scıences, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DEMOKRATİK VATANDAŞLIK YETERLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  Marmara University

 • 2018 Postgraduate

  Sosyal bilgiler öğretiminde tahmin et-gözle-açıkla (TGA) uygulamaları

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 • 2010 Postgraduate

  İngiltere'de İlköğretim Okullarında Acil Durum Yönetimi İlkeleri ve Uygulamaları

  Mugla Sitki Kocman University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Afet Farkındalık Eğitimi

  Other , AFAD

 • 2021Mendeley Eğitimi

  Vocational Training , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2021Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı

  Vocational Course , Araştırma Yöntemleri Eğitimi ve Uygulama Merkezi