Research Areas

Educational Sciences

Education in Social Sciences

Vatandaşlık eğitimi, İnsan hakları ve demokrasi, küreselleşme, çevre ve iklim krizleri