Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü/ Özel Eğitim Anabilimdalı, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Özel Eğitim Bölümü/ Zihin Engelliler Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Özel eğitim öğretmenlerinin otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerinin dil gelişimlerini desteklemek amacıyla kullandıkları yöntemler (The methods that special education teachers use to support language development of students with autism spectrum disorder) Sustainable Development

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim