Projeler

Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Mikro- ve Nanoplastiklerin Dağılımı, Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri

TÜBİTAK Projesi, 2018 - Devam Ediyor

2019-2022 Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2019 - 2022

Yerüstü Sularında Mikroplastikler, Etkileri ve Kontrol Yöntemleri Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2020 - 2022

Güneydoğu Karadeniz'de Zooplanktonun Mikroplastik Tüketiminin Değerlendirilmesi

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2019

Güneydoğu Karadeniz'de nehir girdisinin (Taşlı deresi-RİZE) mikroplastik düzeyine katkısının araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

Understanding feeding selectivity and the grazing impact of micro- and mesozooplankton during and after the spring phytoplankton bloom at E1 in the Western English Channel

Desteklenmiş Diğer Projeler, 2014 - 2014