Education Information

Education Information

 • 2017 - 2018 Post Doctorate

  Universiteit van Tilburg, Social And Behavioral Sciences, Department Methodology And Statistics, Netherlands

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme , Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme , Turkey

 • 2008 - 2009 Masters (Non-Thesis)

  Baskent University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alan Öğretmenliği, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Çok Kategorili Puanlanan Maddelerin Psikometrik Özelliklerinin Farklı Test Koşullarında Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modellerine Göre İncelenmesi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme Ve Değerlendirme

 • 2011 Postgraduate

  TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN PISA 2009 OKUMA BECERİLERİNİ AÇIKLAYAN DEĞİŞKENLERİN CHAID ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023Code in Place

  IT , Stanford University

 • 2022Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM) bünyesinde TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında desteklenmiştir.

 • 2022Why R? Turkey

  Data Analysis , Why R? Foundation

 • 2021VIII. DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI

  Quality Management , Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

 • 2021Why R? Turkey

  Data Analysis , Why R? Foundation

 • 2017Conversation based English classes with native speaking tutors

  Foreign Language , Cambly

 • 2017R Programlama Dili Çalıştay Programı

  Education Management and Planning , RTEÜ Eğitim Fakültesi

 • 2016Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Testler, R Uygulamalı

  Education Management and Planning , Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

 • 2014Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Education Management and Planning , RTEÜ/TÜBİTAK

 • 2012PCM-Proje Döngüsü Eğitimi

  Education Management and Planning , IPM Project Management

 • 20101. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri

  Education Management and Planning , Pegem Akademi

 • 2010Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi

  Education Management and Planning , Mersin Üniversitesi