Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Kök Değerler Açısından İncelenmesi

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2023

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Tercih Ettikleri Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.341-347

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.265

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Türkçe Derslerinin Öğretimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.50

Examination of Turkish Curriculums of the Republic Period in terms of Objectives

International Congresses on Education (ERPA)-2014, İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2014, pp.1001-1006

Analysis of Critical Thinking in Primary School Students Based on Various Criteria

The Second International Congress of Educational Research: ocial Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.143-155

Books & Book Chapters

İlk Okuma Yazma Öğretimi ve Drama

in: Etkinlik Örnekleriyle Tütkçe Eğitiminde Drama ve Tiyatro Uygulamaları, Elif Aktaş ve Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.165-176, 2022

Beyin Temelli Öğrenme

in: Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları, Tekin Çelikkaya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.270-308, 2021

Çocuk Kitaplarıyla Değerler Eğitimi

in: Alternatif Yöntemlerle Çocuk Kitaplarındaki Değerler, Ayşegül Oğuz Namdar,Aslıhan Alyıldız Uğurlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-9, 2021

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Yer Alan Değerler

in: İlkokulda Drama İle Değerler Eğitimi Uygulamaları, Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.120-135, 2020 Creative Commons License

Animals in Books for Preschool Children: An Example of Julia Donaldson Books

in: Current Researches in Educational Sciences, A. Doğanay,M. O. Kutlu, Editor, Akademisyen Yayıncılık, Ankara, pp.47-66, 2020

Other Publications

Metrics

Publication

29