General Information

Institutional Information

Unit
Fen Edebiyat Fakültesi
Department
Kimya Bölümü
Program
Organik Kimya Anabilim Dalı