Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1999 - 2003 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Tiyazakalkonların sentezi, N-alkil türevleri, dimerleşme reaksiyonları ve antimikrobiyal aktiviteleri; Campanula lactiflora (Campanulaceae) bitkisinden doğal polar bileşiklerin izolasyonları ve yapılarının aydınlatılması

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Organik Kimya

 • 2003 Postgraduate

  Campanula lactiflora (Campanulaceae) bitkisinde doğal maddelerin izolasyonu ve yapılarının aydınlatılması

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Organik Kimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English