General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals