General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilm Dalı
Research Areas: General Surgery