Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Otel Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Yaşam Doyumuna Etkisi

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.15, no.2, pp.461-480, 2018 (Other Refereed National Journals)

Müzelere Yönelik E-Yorumların İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.14, no.1, pp.199-232, 2018 (Other Refereed National Journals)

Turist Rehberlerine Yönelik E-Yorumların İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.54, pp.1083-1095, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medyada Destinasyon Markalaşması: Eskişehir Örneği

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.176-186

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Bireylerin Tükenmişlik Düzeylerinin Yaşam Doyumuna Etkisi

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.430-444

E-Yorumlar Müzeler İçin Ne Diyor?

17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.982-994

Mevlana ve Turizmdeki Önemi

15. Geleneksel Turizm Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 22 April 2016, pp.243-271

Books & Book Chapters

Turizmde İnsan Sermayesi

in: Uluslararası Turizm ve Seyahat Endüstrisi, Bayram Şahin, Editor, Detay Yayıncılık, pp.49-74, 2020

Turizm Sektöründe Güvenlik ve Emniyet

in: Uluslararası Turizm ve Seyahat Endüstrisi, Bayram Şahin, Editor, Detay Yayıncılık, pp.114-143, 2020

Uluslararası Seyahat Pazarı ve Online Pazarlar

in: Uluslararası Turizm ve Seyahat Endüstrisi, Bayram Şahin, Editor, Detay Yayıncılık, pp.238-262, 2020