Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Facebook Bağımlılığının Açıklanması: Ruh Sağlığı Sürekliliği ve Sürekli Umudun Rolü

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1799-1810, 2019 (SCI-Expanded)

Cyber bullying, cyber victimization and psychological symptoms: A study in adolescents

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.53-59, 2012 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

The Effect of Social Networking on the Divorce Process

Universal Journal of Psychology, vol.6, no.1, pp.1-8, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Psikolojik danışman adaylarında kültürel duyarlılığı yordayan bazı değişkenler

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.43, pp.64-77, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Internet addiction in relation to adult attachment: A study of university students

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.129-136, 2014 (Scopus)

The level of problematic internet use and body mass index on university students

Eurasian Journal of Educational Research, no.54, pp.135-150, 2014 (Scopus)

Problematic Internet Use and Body Mass Index inUniversity Students

Eurasian Journal of Educational Research, no.54, pp.135-150, 2014 (Scopus)

Avm lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Avm’lerde çalışan kadın satış danışmanlarının cinsel tacize ilişkin görüşleri

Cumhuriyet International Journal Of Education, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Cyber Bullying Cyber Victimization and Psychological Sympytoms A Study in Adolescents

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.41, no.1, pp.53-59, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.3, pp.827-836, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet International Journal of Education

Avm’lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.15, pp.3500-3505, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Resorting to Internet: A look at university students' problematic Internet use through meaning in life, self-efficacy and self-esteem

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Investigating the predictors of cultural sensitivity in counselor candidates”

World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.219-221

Ergenlerde geleneksel cinsiyet rolleri tutumu: Risk alma, şiddet eğilimi ve okula yönelik tutumun belirleyicisi olabilir mi?

20.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Dispositional Hope, Mental Health Continuum And Facebook Addiction In University Students

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3837-3838 Sustainable Development

“Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem”

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 03 February 2018 - 07 February 2011

Cyberbullying, Cyber Victimization and Parenting Styles in Adolescents

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, 8 - 10 September 2017

PARENTAL ACCEPTANCE/INVOLVEMENT, STRICT SUPERVISION/ CONTROL,IDENTITY STATUS AND GENDER ROLES ATTITUDE

4th International Conference on Social Sciences Education Research, 8 - 10 October 2017

Ortaokul ve Lise Öğrencisi Ergenlerde Depreme Bağlı Kayıp Sonrası Yas Süreci

9.International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.326

THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKING ON THE DIVORCE PROCESS

8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, 28 - 30 April 2017

Ergenlerde Mesleki Kararsızlık, Kimlik Statüleri ve Problemli İnternet Kullanımı

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi

“Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Kültürel Duyarlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.70

Psikolojik Danışman Adaylarında Ayrımcı Tutumlarla İlişkili Değişkenler

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.571-573

Books & Book Chapters

Motivasyonu ve Olumlu Duygudurmu Arttırma

in: Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Şahin M., Altun T., Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.221-241, 2016

Motivasyonu ve Olumlu Duygu Durumu Artırma

in: Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Mustafa Şahin & Taner Altun, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.210-230, 2016

Kişilik ve Spor

in: Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Şahin M. , Koruç, Z., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.27-51, 2015

Egzersiz ve Psikolojik İyi Oluş

in: Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Şahin M. , Koruç Z., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.405-425, 2015

Kişilik ve Spor

in: Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Şahin Mustafa, Koruç Ziya, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.27-51, 2015

Egzersiz ve Psikolojik İyi Oluş

in: Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Şahin Mustafa, Koruç Ziya, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.405-425, 2015

Other Publications