Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Associate Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği

 • 2018 - 2022 Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği

 • 2010 - 2018 Assistant Professor

  Gumushane University, Faculty Of Engıneerıng And Natural Scıences, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

 • 2007 - 2010 Lecturer

  Karadeniz Technical University, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü

 • 2000 - 2007 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Deputy Head of Department

  Recep Tayyip Erdogan University, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği

 • 2016 - 2018 Head of Department

  Gumushane University, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi , Makine Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2018 Deputy Head of Department

  Gumushane University, Faculty Of Engıneerıng And Natural Scıences, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

 • 2013 - 2016 Board Member

  Gumushane University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2010 - 2014 Head of Department

  Gumushane University, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi , Makine Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Undergraduate Heating, Ventilation and Air Conditioning

 • Undergraduate Engineering Design

 • Undergraduate Bioengineering Design

 • Doctorate Natural Convection

 • Undergraduate Measurement and Assessment

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Tesisat

 • Postgraduate Taşınımla Isı Geçişi

 • Undergraduate Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği

 • Undergraduate Bina Tesisatı

 • Postgraduate Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı

 • Postgraduate Enerji Etkin Bina Tasarımı

 • Undergraduate Araç Güç Üretim Sistemleri

 • Undergraduate Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği I

 • Postgraduate Isı ve Kütle Transferi

 • Undergraduate Hidrolik Makineler