Eğitim Bilgileri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019MR T1 görüntüleri kullanarak beyin içi yapıların değişik yazılımlar kullanılarak analiz edilmesi

  Sağlık ve Tıp , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • 2018Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Kognitif ( Bilişsel ) ve Davranış Terapileri Derneği

 • 2018Sigara Bağımlılığında Kognitif Davranışçı Terapi Yaklaşımı

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Psikiyatri Derneği

 • 2018Kuramdan Uygulamaya, Güncel Veriler Işığında Özgül Fobinin Bilişsel Davranışçı Terapisi

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Psikiyatri Derneği

 • 2018Davranışın Nörobiyolojisi

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Psikiyatri Derneği

 • 2018Ergenlerde Sık Karışan DEHB, Sınır Kişilik Örgütlenmesi ve Bipolar Bozukluk Olgularına Ayırıcı Tanı Açısından Yaklaşım

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Psikiyatri Derneği

 • 2018Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Maraton Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği