Dr.Öğr.Üyesi

BURCU KARTAL


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Eğitim Bilgileri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı/ Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Lisans Çift Anadal

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE FİNANSAL PORTFÖY OPTİMİZASYONU

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü

2010

2010

Yüksek Lisans

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI: BİR GIDA DAĞITIM FİRMASI UYGULAMASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

GENERAL ENGLISH COURSE

Yabancı Dil

EF

2012

2012

Sosyal Bilimlerde Proje Yazımı: Uygulamalı Çalıştay Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

2009

2009

MATLAB Applications

Bilişim

FİGES

2009

2009

MATLAB Fundamentals and Programming Techniques

Bilişim

FİGES

2008

2008

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil

English Language Academy

2008

2008

RFID TURKEY “Certificate Of Attendance”

Bilişim

BİTS

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilişim Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2009 - 2015

2009 - 2015

Araştırma Görevlisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - 2017

2016 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Sezgisel Arama ve Yapay Zeka

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Nicel Araştırma yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Veri Madenciliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II

Lisans

Lisans

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

Lisans

Lisans

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Lisans

Lisans

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I

Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UYGULAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Lisans

Lisans

SAYISAL YÖNTEM UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

ELEKTRONİK İŞ VE DAĞITIM AĞI: DELL ÖRNEĞİ

Kartal B.

LOJİSTİK DERGİSİ, sa.10, ss.18-22, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Kripto Paraların Birliktelik Kuralları İle Analizi: Bitcoin Üzerine Bir Araştırma

Sert M. F. , Kartal B. , Kutlu M.

20. International Symposium on Econometrics, Operational Research, and Statistics, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.166-167

2020

2020

Volatilite Tahmininde GARCH ve Destek Vektör Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

Kartal B. , Kutlu M., Sert M. F.

20. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.188

2018

2018

Uluslararası Hisse Senedi Endekslerinin Birlikte Hareketliliğinin Araştırılması

KARTAL B. , SERT M. F. , KUTLU M.

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 Ekim - 20 Aralık 2018, ss.1427-1439 Creative Commons License

2018

2018

Hisse Senetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

SERT M. F. , KARTAL B. , KUTLU M.

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1144-1154 Creative Commons License

2017

2017

VERİ MADENCİLİĞİNDE PAZAR SEPET ANALİZİ UYGULAMASI: RİZE SÜPERMARKET ÖRNEĞİ

KARTAL B. , AKAY A.

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.242

2017

2017

İklim Değişikliği Farkındalığının Bayes Ağları ile Modellenmesi

Doğruel Anuşlu M., KARTAL B.

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.106

2016

2016

ORTALAMA-VARYANS MODELİ İLE BİST 30 VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KARTAL B. , YILMAZ İ.

III. ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, cilt.1, ss.179-189

2011

2011

Yaşam Doyumu Analizinde Bayes Ağları Yaklaşımı

KARTAL B. , ANUŞLU DOĞRUEL M., ÇİNİCİOĞLU E. N. , GÜNGÖR G.

31. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Sakarya, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2011, ss.76

2010

2010

Genetik Algoritmayla Araç Rotalama Problemi: Bir Gıda Dağıtım İşletmesinde Uygulama

KARTAL B. , BAKİ B.

30. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.120

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

AN ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM APPROACH FOR CARDINALITY CONSTRAINED MEAN-VARIANCE MODEL

Kartal B.

Financial Service Banking and Finance, Musa GUN, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.1-34, 2020

2020

2020

Evaluation of Covid-19 Patients with Chronic Disease By Associaition Rule Mining

Kartal B.

New Approaches in Operational Research, Ayça ÖZEKİN,N.Tuba Yılmaz SOYDAN, Editör, Ekin Kitabevi, Bursa, ss.235-256, 2020

2019

2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

KARTAL B.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.155-222, 2019

2019

2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

KARTAL B. , ÖZTÜRK A.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.53-100, 2019

2019

2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ KALİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

KARTAL B. , ÇAKIROĞLU K. I.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI ÖĞRENCİMEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editör, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Rize, ss.101-154, 2019

2017

2017

ÜNİVERSİTE-ŞEHİR ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

KARTAL B. , TOPTAN M.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ, SAKLI A.R., Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.53-71, 2017

2017

2017

RİZE İLİNİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNE VE ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ VE BEKLENTİLERİNİN NİCEL ARAŞTIRMASI

KARTAL B. , TOPTAN M.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ, Ali Rıza SAKLI, Editör, Recep Tayyip ERdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.75-153, 2017

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2020

Eylül 2020

acta INFOLOGICA

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

ULUSLARARASI EKONOMİ İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

RTEÜ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Ödüller

Nisan 2008

Nisan 2008

TRABZON İÇİN PROJEM VAR

MÜSİAD

Haziran 2006

Haziran 2006

BÖLÜM ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2017

2017

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

36. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

3. ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2011

2011

31. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2010

2010

30. ULUSAL YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2010 - 2015

2010 - 2015

2211- YURTİÇİ DOKTORA BURSU

TÜBİTAK

2007 - 2010

2007 - 2010

2210- YURTİÇİ YÜKSEK LİSANS BURSU

TÜBİTAK

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Seda Sağırkaya- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - KTÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Musa SARİ-Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - KTÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - RTEÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Nisan-2016

Nisan 2016

Tez Savunma (Doktora)

Elif Karaahmetoğlu Doktora Tezi Savunma Sınavı - 19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı

Duyurular & Dokümanlar

DATASET- Review of the Studies Related Covid-19 and Tourism Using Text Mining Techniques
Diğer
28.05.2021

The dataset of the study which is titled as Review of the Studies Related Covid-19 and Tourism Using Text Mining Techniques.

QR.jpg Creative Commons License

örnek makale
Ödev
30.10.2018