Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Betty Neuman Sistem Modeli

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.27, no.6, pp.434-440, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hemodiyaliz Hastalarındaki Psikiyatrik Semptomlar ve Etkileyen Faktörler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.7, pp.207-222, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Ölüm Kaygısı Düzeyleri

Sted Sürekli Tıp Dergisi, vol.27, no.3, pp.149-154, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Assessment of delegation level in nurse managers

New Trends and IssuesProceedings on Advances inPure and Applied Sciences, no.10, pp.69-77, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Happiness Levels of the Nurses Working at a University Hospital

New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, no.10, pp.62-68, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neuman açık sistemler modeline göre bir vaka değerlendirmesi çalışması

GÜMÜŞHANE SAĞLIK Bİ,LİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.326329, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelerde İşe Yabancılaşma ile Kalite Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1. Ulusal Hemşirelik yönetimi kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2021, pp.222

YAŞLI BAKIMI ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMA DENEYİMLERİNİN NİTELİKSELDEĞERLENDİRİLMESİ

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 13 February 2021, pp.103

Happinss Levels of the Nurses Who Worked at a Unıversity Hospital

2. İnternational Congress on Nursing, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018

ASSESSMENT OF DELEGATİON LEVEL IN NURSE MANAGERS

2. İnternational Congress on Nursing, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.1

Perception of Old Age of Geriatrics Students

Fırst Internatıonal Congress of Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017

Stoma ve Yaşam

12. Ulusal Konsültasyon Lİiyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 28 March 2015

Hemodiyaliz Hastalarındakiİ Psikiyatrik Semptomlar ve Etkileyen Faktörler

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008