Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SADDAM HÜSEYİN SONRASI KARŞILIKLI BAĞIMLILIK EKSENİNDE GELİŞEN TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİNİN ENERJİ BOYUTU

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar, Bingöl, Turkey, 11 - 13 November 2021, pp.61 Sustainable Development

YENİ DOĞAL GAZ KEŞİFLERİNİN TÜRKİYE’NİN ENERJİ DİPLOMASİSİNE VE ENERJİ JEOPOLİTİĞİNE YANSIMASI

ULUSLARARASI BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 05 November 2021, pp.55-57

Enerji Dünyasını Hedef Alan Siber Saldırı Tehdidi: Kritik Enerji Alt Yapılarının Güvenliği

4. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.65-66 Sustainable Development

Arap Baharı ile Suriye’nin Savrulduğu İç Savaşın Enerji Jeopolitik Boyutu

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Turkey, 12 December 2020

Enerji Verimliliği, Yenilebilir Enerji ve Sosyal Sorunların Çözümü: Çok Disiplinli Bir Bakış Açısı

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Çorum, Turkey, 22 August 2020 - 23 August 2021, pp.115 Sustainable Development

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinde Enerji Diyaloğu

1.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 October 2017

Türkiye'nin Doğal Gaz Merkezi Olma Hedefi ve Türk Akımı Projesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 May 2018

TRANS ADRİYATİK BORU HATTI PROJESİNİN STRATEJİK BEKLENTİLERİ

1.Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 May 2015, pp.437-444

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Geleceği

International Human and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 17 April 2015

Books & Book Chapters

Türkiye’nin Enerji Dönüşümü: Fosil Yakıtlardan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına

in: Enerji Politikaları ve Enerji Güvenliği, Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin Orallı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.17-34, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Cyberattack Threat Against Critical Energy Infrastructures and Energy Security

in: Cyber Environment and International Politics, Çomak, H., Şeker, B.Ş., Civelek, Y. and Arslan, C., Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.175-186, 2022

Uluslararası Göç Politikaları ve Süreçleri Üzerine Analitik Bakış Açısı: Normatif Bir Kavram Olarak Bekleme

in: Yerel ve Küresel Eksende Uluslararası Göç Üzerine İncelemeler, Erkan Arslan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.77-89, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Düzensiz Göçe Yönelik Doğu Akdeniz Göç Güzergâhındaki İşbirliği

in: Uluslararası Göç Üzerine Akademik Araştırmalar, Dr. Erkan Arslan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.50-66, 2021 Sustainable Development

Kırım'ın İlhakı Sonrası Karadeniz'de Değişen Enerji Paradigması

in: 100. Yılında Türkiye-Rusya İlişkileri ve Karadeniz (Moskova Antlaşması'ndan Günümüze), Okur Mehmet, Küçüker Yüksel ve Ünalmış Ahmet Nafiz, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.395-417, 2021

INTEGRATION POLICIES OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY TOWARDS REFUGEES

in: Legal and Social Statuses of Refugees (Refugee Crisis in International Policy Volume 1), Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Mehlika Özlem Ultan, Yaprak Civelek, Çağla Arslan Bozkuş, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.209-230, 2021 Sustainable Development

Avrupa Birliği'nin Entegrasyon ve Sosyal İçerme Üzerine Yeni Söylemi

in: Sosyolojide Çağdaş Yaklaşımlar, Doç Dr. İbrahim AKKAŞ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.166-195, 2021

Türkiye'nin Enerji Arzını Çeşitlendirme Hedefi ve Ege Bölgesi

in: Ege Jeopolitiği, Çomak Hasret, Şeker Burak Şakir ve Ioannidis Dimitrios, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1199-1215, 2020

Other Publications

Metrics

Publication

31
UN Sustainable Development Goals