Assoc. Prof.ÇİĞDEM BERBER ÇELİK


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Guidance and Psychologicial Counseling

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

143

Citation (Scopus)

137

H-Index (WoS)

6

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

AKADEMİK ERTELEMENİN BAZI PSİKO-SOSYAL DEĞİŞKENLERE GÖRE AÇIKLANMASI VE GERÇEKLİK TERAPİSİNE DAYALI AKADEMİK ERTELEME İLE BAŞA ÇIKMA EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN SINANMASI

Karadeniz Technical University, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

2010

2010

Postgraduate

üNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARININ KENDİLİK ALGISI VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Karadeniz Technical University, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Guidance and Psychologicial Counseling

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2008 - 2009

2008 - 2009

Research Assistant

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2020 - 2020

2020 - 2020

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

Does child abuse have an impact on self-esteem, depression, anxiety and stress conditions of individuals?

BERBER ÇELİK Ç., Odaci H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, vol.66, no.2, pp.171-178, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının Cinsiyet Rolleri ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenemesi

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.1174-1187, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Psycho-Educational Group Intervention Based on Reality Therapy to Cope with Academic Procrastination

Celik C. B. , Odaci H.

JOURNAL OF RATIONAL-EMOTIVE AND COGNITIVE-BEHAVIOR THERAPY, vol.36, no.3, pp.220-233, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2018

2018

Akıllı Telefon Bağımlılığı Eğilimi, Sosyal Güvende Olma ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.24, pp.195-206, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Group Counselling on College Students' Internet Dependency and Life Satisfaction

Odaci H., Celik C. B.

JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, vol.27, no.2, pp.239-250, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2017

2017

Internet Dependence in an Undergraduate Population: The Roles of Coping With Stress, Self-Efficacy Beliefs, and Sex Role Orientation

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

JOURNAL OF EDUCATİONAL COMPUTİNG RESEARCH, vol.55, no.3, pp.395-409, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Is problematic internet use an indicator of eating disorders among Turkish university students?

BERBER ÇELİK Ç., Odacı H., bayraktar n.

EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA AND OBESITY, vol.20, pp.167-172, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Explanation of Academic Procrastianation by Some Personal and Psychological Variables

Celik C. B. , Odaci H.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.3, pp.31-47, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2012

2012

The effect of experience of childhood abuse among university students on self-perception and submissive behavior

Celik C. B. , Odaci H.

CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW, vol.34, no.1, pp.200-204, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Examination of Eating Attitudes in Terms of Interpersonal Relationships and Life Satisfaction in Late Adolescence

BERBER ÇELİK Ç., KAYA Ö. S.

Psychiatry and Behavioral Sciences, vol.8, no.2, pp.41-48, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Bağlanma Stilleri, Psikolojik İyi Olma ve Sosyal Güvende Hissetme: Aralarındaki İlişki Ne?

BERBER ÇELİK Ç.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.25, pp.27-40, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Kendilik algısı ve saldırganlık arasındaki ilişki: Yalnızlığın aracı rolü

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

JOURNAL OF MOOD DİSORDERS, vol.7, no.4, pp.219-225, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Correlation between self-perception and aggressiveness: the mediating role of loneliness

Odaci H., Celik C. B.

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, vol.7, no.4, pp.219-225, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2016

2016

Educational Intervention for Reducing Internet Addiction Tendencies

Celik C. B.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.3, no.3, pp.375-386, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2014

2014

Psikolojik Doğum Sırasının Psikolojik Sağlamlığın Yordanmasındaki Rolünün İncelenmesi

OKTAN V., ODACI H., BERBER ÇELİK Ç.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.140-152, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Psychological Needs and Self-Identity according to Different Gender Roles

BERBER ÇELİK Ç., Odacı H.

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.14, pp.369-375, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Psikolojik danışman adaylarının başarı yönelimlerinin bazı değişkenlere göre yordanması

odacı h., BERBER ÇELİK Ç., çıkrıkci ö.

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.4, no.39, pp.95-105, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Kendilik Algısı VE Benlik Saygısının Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü

BERBER ÇELİK Ç., Odacı H.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, no.1, pp.433-441, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Öğretmen Adaylarının Kendilik Algılarını Yordayıcı Olarak Boyun Eğici Davranışlar

BERBER ÇELİK Ç., Odacı H.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.1388-1396, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Bireylerin Benlik Saygısı, Depresyon, Anksiyete ve Stres Durumlarını Etkiler mi?

BERBER ÇELİK Ç., Odacı H.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.211-212

2017

2017

Akıllı telefon bağımlılığı eğilimi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir inceleme

BERBER ÇELİK Ç., Çırak H.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.40

2017

2017

Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı eğiliminin akademik başarı açısından incelenmesi

BERBER ÇELİK Ç., Çırak H.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.83

2017

2017

Kişilerarası İlişkilerin Yaşam Doyumu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç., KAYA Ö. S.

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.126

2017

2017

Kişilerarası İlişkilerin Yaşam Doyumu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç., KAYA Ö. S.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.74

2016

2016

Psikolojik İyi Olma Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Üzerinde Bağlanma Stillerinin Rolü

BERBER ÇELİK Ç.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.73

2016

2016

Kendilik Algısı ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yalnızlığın Aracı Rolü

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.73

2016

2016

Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyetin Aracı Rolü

BERBER ÇELİK Ç.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.74

2016

2016

Geç Ergenlikte Yeme Tutumlarının Kişilerarası İlişkiler ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç., KAYA Ö. S.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1711-1712

2016

2016

Geç Ergenlikte Yeme Tutumlarının Kişilerarası İlişkiler ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç., KAYA Ö. S.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1711-1712

2016

2016

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarının Akademik Güdülenme ve Zamanı Etkili Kullanma Üzerine Etkisi

BERBER ÇELİK Ç.

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.43-49

2015

2015

Gerçeklik Terapisine Dayalı Akademik Erteleme ile Başa Çıkma Psiko-Eğitim Programının Etkililiğinin Sınanması

BERBER ÇELİK Ç., Odacı H.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.129-131

2015

2015

Başarı Yönelimlerinin Akademik Erteleme, Öznel İyi Oluş ve Okul Başarısı Üzerindeki Rolü

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.132-134

2014

2014

The role of childhood traumatic experiences on predicting risk-taking and aggression tendency

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.116

2013

2013

Internet dependence in undergraduate population: The role of coping with stress, self-efficacy beliefs, and sex role orientation

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.273-274

2013

2013

Explanation of university students subjective well-being based on coping with stres and social self-efficacy

odacı h., BERBER ÇELİK Ç., çıkrıkci ö.

Fifth International Congress of Educational Research “Peace, Memory & Education Research”, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.175

2012

2012

Psychological needs and self-identity according to different gender roles

BERBER ÇELİK Ç., odacı h.

2nd New Trends on Global Education Conference, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 24 - 26 September 2012, pp.185

2011

2011

The effect of reality therapy-based group counseling on problematic internet use and the life satisfactionof college students

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

2nd World Conference on Information Technology, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2011, pp.58

2011

2011

The relationship between the problematic internet use and interpersonal cognitive distortions, life satisfaction

BERBER ÇELİK Ç., odacı h.

2nd World Conference on Information Technology, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2011, pp.28

2011

2011

Psikolojik danışman adaylarının başarı yönelimlerinin bazı değişkenlere göre yordanması

odacı h., BERBER ÇELİK Ç., çıkrıkci ö.

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011, pp.293-294

2011

2011

Psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın yordanmasındaki rolünün incelenmesi

oktan v., odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011, pp.28

2011

2011

The predictive role of self-esteem and self-perception on problematic internet use

BERBER ÇELİK Ç., odacı h.

5. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.433-441

2011

2011

Relationship between university students’ problematic internet use and their academic self-efficacy, academic procrastination, and eating attitudes

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

5. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.389-403

2011

2011

The relationship between awareness to cyberbullying and sex role

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2011, pp.284-286

2010

2010

The relationship between problematic internet use and eating attitudes of a group of university students

BERBER ÇELİK Ç., odacı h., bayraktar n.

World Conference on Learning, Teaching & Administration, Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, pp.10

2010

2010

Çocuk istismarı, ihmali ve önlenmesi

BERBER ÇELİK Ç.

XII. Ulusal Rehberlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 March 2010, pp.231-235 Sustainable Development

2010

2010

Çocuk İstismarı, İhmali ve Önlenmesi

BERBER ÇELİK Ç.

12. Ulusal Rehberlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 March 2010 Sustainable Development

2009

2009

Umut ve akademik başarı arasındaki ilişki

BERBER ÇELİK Ç., altun f., sarı s. v. , birol z. n.

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.171

2009

2009

Umut ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

BERBER ÇELİK Ç., ALTUN F., SARI S. V. , BİROL Z. N.

10.Ulusal PDR Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.171

Books & Book Chapters

2022

2022

Technology Addiction in Children

Berber Çelik Ç. (Editor)

in: Children in the Digital World from the Perspectives of Different Disciplines, Çiğdem Berber Çelik,Oğuz Çelik, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.105-124, 2022

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2009 - Continues

2009 - Continues

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

MemberScholarships

2010 - 2014

2010 - 2014

Yurt İçi Doktora Burs Programı

TUBITAK

2009 - 2010

2009 - 2010

Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 143

h-index (WOS): 6