Doç.Dr.

ÇİĞDEM BERBER ÇELİK


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2014

2010 - 2014

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

AKADEMİK ERTELEMENİN BAZI PSİKO-SOSYAL DEĞİŞKENLERE GÖRE AÇIKLANMASI VE GERÇEKLİK TERAPİSİNE DAYALI AKADEMİK ERTELEME İLE BAŞA ÇIKMA EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN SINANMASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

2010

2010

Yüksek Lisans

üNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARININ KENDİLİK ALGISI VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2009 - 2014

2009 - 2014

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2008 - 2009

2008 - 2009

Araştırma Görevlisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2020 - 2020

2020 - 2020

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The Role of Traumatic Childhood Experiences in Predicting a Disposition to Risk-Taking and Aggression in Turkish University Students

Odaci H., Celik C. B.

JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE, cilt.35, ss.1998-2011, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Does child abuse have an impact on self-esteem, depression, anxiety and stress conditions of individuals?

BERBER ÇELİK Ç. , Odaci H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, cilt.66, sa.2, ss.171-178, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Psycho-Educational Group Intervention Based on Reality Therapy to Cope with Academic Procrastination

Celik C. B. , Odaci H.

JOURNAL OF RATIONAL-EMOTIVE AND COGNITIVE-BEHAVIOR THERAPY, cilt.36, sa.3, ss.220-233, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Group Counselling on College Students' Internet Dependency and Life Satisfaction

Odaci H., Celik C. B.

JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, cilt.27, sa.2, ss.239-250, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Internet Dependence in an Undergraduate Population: The Roles of Coping With Stress, Self-Efficacy Beliefs, and Sex Role Orientation

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

JOURNAL OF EDUCATİONAL COMPUTİNG RESEARCH, cilt.55, sa.3, ss.395-409, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Is problematic internet use an indicator of eating disorders among Turkish university students?

BERBER ÇELİK Ç. , Odacı H., bayraktar n.

EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA AND OBESITY, cilt.20, ss.167-172, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Explanation of Academic Procrastianation by Some Personal and Psychological Variables

Celik C. B. , Odaci H.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, sa.3, ss.31-47, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

The relationship between problematic internet use and interpersonal cognitive distortions and life satisfaction in university students

Celik C. B. , Odaci H.

CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW, cilt.35, sa.3, ss.505-508, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

The effect of experience of childhood abuse among university students on self-perception and submissive behavior

Celik C. B. , Odaci H.

CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW, cilt.34, sa.1, ss.200-204, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Examination of Eating Attitudes in Terms of Interpersonal Relationships and Life Satisfaction in Late Adolescence

BERBER ÇELİK Ç. , KAYA Ö. S.

Psychiatry and Behavioral Sciences, cilt.8, sa.2, ss.41-48, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının Cinsiyet Rolleri ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenemesi

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.1174-1187, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Examination of Eating Attitudes in Terms of Interpersonal Relationships and Life Satisfaction in Late Adolescence

BERBER ÇELİK Ç. , KAYA Ö. S.

Psychiatry and Behavioral Sciences, cilt.8, sa.2, ss.41-48, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Bağlanma Stilleri, Psikolojik İyi Olma ve Sosyal Güvende Hissetme: Aralarındaki İlişki Ne?

BERBER ÇELİK Ç.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, sa.25, ss.27-40, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Akıllı Telefon Bağımlılığı Eğilimi, Sosyal Güvende Olma ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.24, ss.195-206, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Kendilik algısı ve saldırganlık arasındaki ilişki: Yalnızlığın aracı rolü

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

JOURNAL OF MOOD DİSORDERS, cilt.7, sa.4, ss.219-225, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Correlation between self-perception and aggressiveness: the mediating role of loneliness

Odaci H., Celik C. B.

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, cilt.7, sa.4, ss.219-225, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Educational Intervention for Reducing Internet Addiction Tendencies

Celik C. B.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.3, sa.3, ss.375-386, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Psikolojik Doğum Sırasının Psikolojik Sağlamlığın Yordanmasındaki Rolünün İncelenmesi

OKTAN V., ODACI H., BERBER ÇELİK Ç.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.140-152, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın yordanmasındaki rolünün incelenmesi

oktan v., odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.140-152, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Psychological Needs and Self-Identity according to Different Gender Roles

BERBER ÇELİK Ç. , Odacı H.

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.14, ss.369-375, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Psikolojik danışman adaylarının başarı yönelimlerinin bazı değişkenlere göre yordanması

odacı h., BERBER ÇELİK Ç. , çıkrıkci ö.

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, cilt.4, sa.39, ss.95-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarının Akademik Öz-Yeterlik, Akademik Erteleme ve Yeme Tutumları İle İlişkisi

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.7, sa.1, ss.389-403, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Kendilik Algısı VE Benlik Saygısının Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü

BERBER ÇELİK Ç. , Odacı H.

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.7, sa.1, ss.433-441, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarının Akademik Öz Yeterlik Akademik Erteleme ve Yeme Tutumları ile İlişkisi

ODACI H., BERBER ÇELİK Ç.

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.7, sa.1, ss.389-403, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Öğretmen Adaylarının Kendilik Algılarını Yordayıcı Olarak Boyun Eğici Davranışlar

BERBER ÇELİK Ç. , Odacı H.

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.2, ss.1388-1396, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Bireylerin Benlik Saygısı, Depresyon, Anksiyete ve Stres Durumlarını Etkiler mi?

BERBER ÇELİK Ç. , Odacı H.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.211-212

2017

2017

Akıllı telefon bağımlılığı eğilimi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir inceleme

BERBER ÇELİK Ç. , Çırak H.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.40

2017

2017

Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı eğiliminin akademik başarı açısından incelenmesi

BERBER ÇELİK Ç. , Çırak H.

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.83

2017

2017

Kişilerarası İlişkilerin Yaşam Doyumu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç. , KAYA Ö. S.

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.126

2017

2017

Kişilerarası İlişkilerin Yaşam Doyumu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç. , KAYA Ö. S.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.74

2016

2016

Psikolojik İyi Olma Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Üzerinde Bağlanma Stillerinin Rolü

BERBER ÇELİK Ç.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.73

2016

2016

Kendilik Algısı ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yalnızlığın Aracı Rolü

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.73

2016

2016

Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyetin Aracı Rolü

BERBER ÇELİK Ç.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.74

2016

2016

Geç Ergenlikte Yeme Tutumlarının Kişilerarası İlişkiler ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç. , KAYA Ö. S.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1711-1712

2016

2016

Geç Ergenlikte Yeme Tutumlarının Kişilerarası İlişkiler ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi

BERBER ÇELİK Ç. , KAYA Ö. S.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1711-1712

2016

2016

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımlarının Akademik Güdülenme ve Zamanı Etkili Kullanma Üzerine Etkisi

BERBER ÇELİK Ç.

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.43-49

2015

2015

Gerçeklik Terapisine Dayalı Akademik Erteleme ile Başa Çıkma Psiko-Eğitim Programının Etkililiğinin Sınanması

BERBER ÇELİK Ç. , Odacı H.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.129-131

2015

2015

Başarı Yönelimlerinin Akademik Erteleme, Öznel İyi Oluş ve Okul Başarısı Üzerindeki Rolü

Odacı H., BERBER ÇELİK Ç.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.132-134

2014

2014

The role of childhood traumatic experiences on predicting risk-taking and aggression tendency

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.116

2013

2013

Internet dependence in undergraduate population: The role of coping with stress, self-efficacy beliefs, and sex role orientation

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, ss.273-274

2013

2013

Explanation of university students subjective well-being based on coping with stres and social self-efficacy

odacı h., BERBER ÇELİK Ç. , çıkrıkci ö.

Fifth International Congress of Educational Research “Peace, Memory & Education Research”, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.175

2012

2012

Psychological needs and self-identity according to different gender roles

BERBER ÇELİK Ç. , odacı h.

2nd New Trends on Global Education Conference, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Eylül 2012, ss.185

2011

2011

The effect of reality therapy-based group counseling on problematic internet use and the life satisfactionof college students

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

2nd World Conference on Information Technology, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2011, ss.58

2011

2011

The relationship between the problematic internet use and interpersonal cognitive distortions, life satisfaction

BERBER ÇELİK Ç. , odacı h.

2nd World Conference on Information Technology, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2011, ss.28

2011

2011

Psikolojik danışman adaylarının başarı yönelimlerinin bazı değişkenlere göre yordanması

odacı h., BERBER ÇELİK Ç. , çıkrıkci ö.

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011, ss.293-294

2011

2011

Psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın yordanmasındaki rolünün incelenmesi

oktan v., odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011, ss.28

2011

2011

The predictive role of self-esteem and self-perception on problematic internet use

BERBER ÇELİK Ç. , odacı h.

5. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.433-441

2011

2011

Relationship between university students’ problematic internet use and their academic self-efficacy, academic procrastination, and eating attitudes

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

5. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.389-403

2011

2011

The relationship between awareness to cyberbullying and sex role

odacı h., BERBER ÇELİK Ç.

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2011, ss.284-286

2010

2010

The relationship between problematic internet use and eating attitudes of a group of university students

BERBER ÇELİK Ç. , odacı h., bayraktar n.

World Conference on Learning, Teaching & Administration, Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, ss.10

2010

2010

Çocuk istismarı, ihmali ve önlenmesi

BERBER ÇELİK Ç.

XII. Ulusal Rehberlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Mart 2010, ss.231-235

2010

2010

Çocuk İstismarı, İhmali ve Önlenmesi

BERBER ÇELİK Ç.

12. Ulusal Rehberlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Mart 2010

2009

2009

Umut ve akademik başarı arasındaki ilişki

BERBER ÇELİK Ç. , altun f., sarı s. v. , birol z. n.

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, ss.171

2009

2009

Umut ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

BERBER ÇELİK Ç. , ALTUN F., SARI S. V. , BİROL Z. N.

10.Ulusal PDR Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, ss.171

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

ÜyeBurslar

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yurt İçi Doktora Burs Programı

TÜBİTAK

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 99

h-indeksi (WOS): 4