Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D., Turkey

 • 2011 - 2016 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Başarımla İlgili Duyguları, Duygu Düzenleme Stratejileri ve Bağlılıklarının Modellenmesi

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.

 • 2016 Postgraduate

  Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık seviyelerinin dijital vatandaşlık alt boyutlarına göre incelenmesi

  Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English